Perfecționarea planurilor de studii pentru domeniul Servicii publice

Perfecționarea planurilor de studii pentru domeniul Servicii publice, valorificând oportunitatea relansării industriei turistice prin reformarea sistemică, structurală și complexă, inclusiv metodologia de predare-evaluare ținând cont de experiența altor instituții de învățământ superior europene, a constituit subiectul abordat în cadrul vizitei Consulului Onorific al Italiei în Republica Moldova, Prof. Roberto Galanti și consilierului Consulului, Angelo Tassotti la Universitatea de Stat din Moldova.
În urma semnării acordului de colaborare dintre 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 și 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 – 𝐔𝐒𝐂 (𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚) semnat de Dnul Igor Șarov, Rector USM, și Prof. Roberto Galanti, au fost inițiate discuții de Decanul Facultății de Științe Economice, Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., împreună cu echipa managerială: Dna Veronica Bulat, Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism; Dna Adriana Buzdugan, Director al Școlii Doctorale de Științe Economice; Dna Natalia Antoci, responsabilă de calitate din cadrul departamentului, care au vizat, în special, consolidarea programului de studii al specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, ca domeniu de activitate de importanță prioritară pentru dezvoltarea durabilă a economiei, precum și posibilități de îmbunătățire a performanțelor cadrelor didactice prin programe de mobilitate academică.
 Aducem mulțumiri partenerilor pentru deschidere și implicare activă în dezvoltarea serviciilor educaționale asigurate de Universitatea de Stat din Moldova!