Fișa disciplinei

1.Fișa disciplinei_F.01.O.01 Istoria și metodologia științei economice

2.Fișa disciplinei_S.01.O.02 Micro și macroeconomie cantitative

3.Fișa disciplinei_F.01.O.03_Tehnici de scriere academică și comunicare științifică

4.Fișa disciplinei_S.02.O.04 Econometrie aplicată în cercetarea economică

5.Fișa disciplinei_S.02.A.05 Proprietate intelectuală și drept de autor

6.Fișa disciplinei_S.02.A.07 Principii moderne și politici economice

7.Fișa disciplinei_S.02.A.07 Sistemul comercial internațional

8.Fișa disciplinei_S.02.A.09 Analize și cercetări manageriale

9.Fișa disciplinei_S.02.A.10 Analiză financiară și cercetări aprofundate în finanțe

10.Fișa disciplinei_S.02.A.11 Problemele contabilității în contextul implementării politicilor contabile moderne

11.Fișa disciplinei_S.02.A.12 Sisteme și modele de marketing integrat