Biroul

 1. Hămuraru Maria, dr., conf. univ.,  decan
 2. Balmuș-Andone Mihaela, as. univ.,  prodecan
 3. Apetrii Natalia, as. univ.,  prodecan
 4. Covalschi Tatiana, dr., lector univ.,  prodecan
 5. Ulian Galina, dr, hab., prof. univ., șef Centrul de Cercetări Ştiinţifice
 6. Buzdugan Adriana,  dr., conf. univ., director Școala doctorală
 7. Mironov Svetlana,  dr., conf. univ.,  șef Comisia de asigurare a calității
 8. Bulat Veronica,  dr., conf. univ.,  șef Departament Economie, marketing și turism
 9. Cojocaru Maria,  dr., conf.univ., șef Departament Contabilitate și informatică economică
 10. Corețchi Boris,  dr., conf. univ.,  șef Departament Administrarea afacerilor
 11. Mulic Andrei,  dr., conf. univ., șef Departament Finanțe și bănci 

Biroul Facultăţii are următoarele atribuţii:

 • implementează hotărârile Consiliului Facultăţii şi ia hotărâri privind problemele curente, în perioada dintre şedinţele Consiliului Facultăţii;
 • coordonează desfăşurarea şedinţelor Consiliului;
 • asigură conducerea curentă a Facultăţii;
 • convoacă şedinţele extraordinare ale Consiliului Facultății;
 • se implică în elaborarea strategiei de dezvoltare a Facultăţii;
 • coordonează buna desfăşurare a procesului didactic de la Facultate;
 • se implică în rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor și profesorilor.