Personal academic

Cojocaru Maria

Dr., conf. univ.

Licență

 • Statistica economică
 • Gestiunea financiară și analiza performanței 
maria.cojocaru@usm.md
Dolghi Cristina

Dr., conf. univ.

Master

 • Asigurarea calității în auditul financiar
 • Auditul performanței
cristina.dolghi@usm.md
Lușmanschi Galina

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate managerială;
 • Contabilitate financiară

Master

 • Contabilitate financiară aprofundată
 • Contabilitatea comerțului exterior
 • Organizarea contabilității în entitățile economice
 • Organizarea contabilității în afaceri
galina.lusmanschi@usm.md
Golocealova Irina

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate managerială 
 • Contabilitate și raportare financiară conform IFRS
 • Instrumente manageriale de performanță
irina.golocialova@usm.md
Ștahovschi Ada

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate bancară

Master

 • Auditul regularității
ada.stahovschi@usm.md
Platon Valeriu

Dr., conf. univ

Master

 • Metode cantitative si calitative în luarea deciziilor
valeriu.platon@usm.md
Paladi Valentina

Dr., conf. univ.

Licență

 • Instrumente manageriale de performanță 
 • Bazele contabilității

Master

 • Metodologia cercetării în domeniul economico-financiar
valentina.paladi@usm.md
Tcaci Alexandru

Dr., conf. univ.

Licență

 • Analiza gestionară
 • Analiza situațiilor financiare

Master

 • Diagnostic financiar
alexandru.tcaci@usm.md
Bîrca Aliona

Dr.hab., conf. univ.

Master

 • Doctrină și deontologie în profesia contabilă
 • Proceduri si tehnici de audit
aliona.birca@usm.md
Tcaci Natalia

Dr., conf. univ.

Licență

 • Analiza situațiilor financiare
natalia.tcaci@usm.md
Zaharco Silvia

Dr., conf. univ

Licență

 • Bazele contabilitatii
 • Etică profesională
 • Analiza activității economico-financiare
silvia.zaharco@usm.md
Terzi Dmitrii

Dr., conf. univ.

Licență

 • Econometrie 
 • Statistica economică
dmitri.terzi@usm.md
Sava Lilia

Dr., conf. univ.

Licență

 • Statistica economică
lilia.sava@usm.md
Rusu Galina

Dr., conf. univ.

Licență

 • Matematica economica
galina.rusu@usm.md
Șevciuc Tatiana

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate financiară I
tatiana.sevciuc@usm.md
Ribacova Galina

Dr., conf. univ.

Licență

 • Matematica economică
galina.ribacova@usm.md
Solovei Lilia 

Dr., conf. univ.

Licență

 • Matematica economică
lilia.solovei@usm.md
Chislaru Angela

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate în comerț
angela.chislaru@usm.md
Todorova Ludmila

Dr., conf. univ.

Licență

 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate financiară I
 • Contabilitate financiară II
ludmila.todorova@usm.md
Malai Ela

Dr., lect. univ.

Licență

 • Contabilitatea în societățile de asigurări
 • Bazele contabilitatii
 • Audit intern
ela.malai@usm.md
Tîrsu Valentina

Dr., lect. univ.

Licență

 • Tehnologii Informaționale în Comunicare

Master

 • Limbaje pentru organizarea e-activități
 • Tehnologii IT și software în domeniul financiar-contabil
valentina.tirsu@usm.md
Raiețchi Eugen

Dr., lect. univ.

Master

  • Contabilitatea operațiunilor de microfinanțare și de leasing
  • Standarde de raportare financiară
 • Contabilitate internațională și politici contabile conform IFRS
eugeniu.raietchi@usm.md
Panuș Valentina

Dr., lect. univ.

Master

 • Contabilitate managerială 
 • Contabilitate si raportare managerială aprofundată
 • Expertiză financiar-contabilă
valentina.panus@usm.md
Ceban Dina

Dr., lect. univ.

Licență

 • Matematica economică
dina.ceban@usm.md
Cebotari Anna

Dr., lect. univ.

Licență

 • Contabilitate și raportare financiară conform IFRS
 • Bazele contabilității
anna.cebotari@usm.md
Buzatu Radu

Dr., lect. univ.

Licență

 • Econometrie
radu.buzatu@usm.md
Scacunova Ludmila

Asist. univ.

Licență

 • Bazele contabilității
 • Contabilitate financiară 
 • Contabilitate financiară I
 • Contabilitatea în ramuri
ludmila.scacunova@usm.md
Petreanu Elena

Asist. univ.

Licență

 • Audit financiar
 • Audit intern

Master

 • Audit financiar
elena.petreanu@usm.md
Garstea Ala

Asist. univ.

Licență

 • Matematica economică
ala.garstea@usm.md
Doina Aurica

Asist. univ.

Master

 • Audit public intern
 • Proceduri si tehnici de audit
aurica.doina@usm.md
Apetrii Natalia

Asist. univ.

Licență

 • Tehnologii Informaționale în Comunicare
 • Sisteme informaționale în contabilitate
 • Sisteme informaționale financiar-contabile
natalia.apetrii@usm.md
Lavrenciuc Lilia

Asist. univ.

Licență

 • Bazele contabilității
 • Contabilitate financiară

Master

 • Administrare fiscală. Sisteme automatizate de raportare fiscală
lilia.lavrenciuc@usm.md
Cojocaru Virginia

Asist. univ.

Licență

 • Analiza gestionară
virginia.cojocaru@usm.md
Costeșchi-Jușca Oxana

Asist. univ.

Licență

 • Sisteme informaționale în contabilitate
 • Sisteme informaționale financiar-contabile
 • Tehnologii Informaționale în Comunicare
oxana.costetchi@usm.md
Gavrilaș Natalia

Asist. univ.

Licență

 • Tehnologii Informaționale în Comunicare
natalia.gavrilas@usm.md
Cojocari Ala

Asist. univ.

Licență

 • Bazele contabilității
 • Analiza gestionară
 • Contabilitate financiară
ala.cojocari@usm.md
Iacob Aliona

Asist. univ.

Licență

 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate financiară I
 • Bazele contabilității
aliona.iacob@usm.md
Dolghi Vladimir

Asist. univ.

Master

 • Asigurarea calității în auditul financiar
vladimir.dolghi@usm.md
Bogoi Maria

Asist. univ.

Licență

 • Bazele contabilitatii
 • Contabilitate managerială
maria.bogoi@usm.md
Ulian Ecaterina

Asist. univ.

Licență

 • Bazele contabilității
ecaterina.ulian@usm.md
Tonu Lidia

Asist. univ.

Licență

 • Contabilitatea in instituțiile publice
lidia.tonu@usm.md
Maslova Tatiana

Asist. univ.

Licență

 • Audit financiar
 • Etică profesională
tatiana.maslova@usm.md