Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism Candidatul: HABASHI Manal  Tema: The influence of the brain drain of Israel Află mai mult…

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism Candidatul: MASHAL Lama Tema: Knowledge economy and education policy in Istrael in Află mai mult…

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor Candidatul: IDRICEANU Cătălin-Ionel  Tema „Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice” Specialitatea: 521.03  – Află mai mult…

Anunț privind susținerea în cadrul Departamentului de Profil Finanțe și bănci a tezei de doctor în științe economice

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Finanțe și bănci  Candidatul: Lom Ionuț-Valentin     Tema „ Asigurările în sistemul național și internațional de relație economic-financiară” Specialitatea: Află mai mult…

Anunț privind susținerea în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor a tezei de doctor în științe economice

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor  Candidatul: OBOROCEAN Aliona  Tema „Perfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova” Specialitatea: 521.03 Află mai mult…