Consiliul ȘD

Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice reprezintă organul colectiv de conducere a școlii doctorale. Activitatea Consiliului Școlii Doctorale de Științe Economice este axată pe dezvoltarea strategică și curentă a programelor de doctorat. Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice este compus din conducători de doctorat, studenți-doctoranzi care își fac studiile cu frecvență și un membru din afara școlii doctorale. Funcția de președinte al Consiliului Școlii Doctorale de Științe Economice este îndeplinită de Directorul Școlii Doctorale.

Membrii Consiliului Școlii Doctorale de Științe Economice sunt:

  1. Buzdugan Adriana, doctor în științe economice, conferențiar universitar – președinte;
  2. Ulian Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar;
  3. Perciun Rodica, doctor habilitat în economie, conferențiar cercetător;
  4. Hămuraru Maria, doctor în economie, conferențiar universitar;
  5. Timuș Angela, doctor în economie, conferențiar cercetător;
  6. Cojocaru Maria, doctor în economie, conferențiar universitar;
  7. Borș Ion, doctor în economie;
  8. Miron Dorina, doctorandă, specialitatea 522.01 Finanțe;
  9. Macari Dragoș, doctorand, specialitatea 522.01 Finanțe.

Planul de activitate a Consiliului Școlii Doctorale Științe Economice 2022-2023