Consultații pentru studenți

Departamentul Economie, Marketing și Turism 

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I.sem) 2021-2022

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (II.sem) 2021-2022

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I.sem) 2022-2023

Departamentul Finanțe și bănci 

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I și II sem ) 2021-2022

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I și II sem ) 2022-2023

Departamentul Administrarea Afacerilor

Graficul de consultanță cu studenții/masteranzii (II sem) 2021-2022

Graficul de consultanță cu studenții/masteranzii (II sem) 2022-2023

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică 

Graficul de consultanță invividuală a studenților,masteranzilor (II sem.) 2021-2022