Consultații pentru studenți

Departamentul Economie, Marketing și Turism 

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I sem) 2023-2024
Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (II sem) 2023-2024

Departamentul Finanțe și bănci 

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (I sem) 2023-2024
Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (II sem) 2023-2024

Departamentul Administrarea Afacerilor

Graficul de consultanță cu studenții/masteranzii (I sem) 2023-2024
Graficul de consultanță cu studenții/masteranzii (II sem) 2023-2024

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică 

Graficul de consultanță individuală cu studenții/masteranzii (II sem) 2023-2024