Misiunea

Misiunea Facultăţii Ştiinţe Economice constă în oferirea unui învățământ superior de bună calitate la toate cele trei niveluri de studii universitare în complexul de programe de studii economice și servicii publice, să dezvolte cunoștințe bazate pe libertatea creației științifice, cercetare în domeniul științelor economice, contribuind astfel la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere în Moldova și în spațiul european.