Conducerea

DECAN

HĂMURARU Maria, doctor, conferențiar universitar
email: maria.hamuraru@usm.md
tel. +373 67314315

PRODECANI

BALMUȘ-ANDONE Mihaela, prodecan Licență, studii cu frecvență anii II și III
email: mihaela.balmus.andone@usm.md
tel. +373 67560165

APETRII Natalia, doctor, lector universitar, prodecan Licență, studii cu frecvență anul I și Master
email: natalia.apetrii@usm.md
tel. +373 67560165

COVALSCHI Tatiana, doctor, lector universitar, prodecan Licență, studii cu frecvență redusă
email: tatiana.covalschi@usm.md
tel. +373 67560075

Decanul Facultăţii are următoarele atribuţii:

 • administrează activităţile Facultăţii;
 • activează în numele Facultăţii, reprezentând-o atât în cadrul instituţiei, cât şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
 • conduce şedinţele Consiliului Facultăţii, Biroului Facultăţii şi asigură executarea hotărârilor adoptate;
 • organizează, coordonează şi supraveghează realizarea procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii;
 • se implică în elaborarea planurilor de învățământ, în colaborare cu departamentele de specialitate;
 • aprobă planurile individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor Facultăţii (departamente, laboratoare/centre, etc.);
 • stabilește parteneriate didactice, științifice și educaționale cu instituții similare și asigură eficiența acestora pe domeniile: didactic, științific și extracurricular;
 • creează la Facultate un mediu educațional prin organizarea activităților extracurriculare a studenţilor;
 • supraveghează activităţile de acordare a burselor pentru studenţi şi de repartizare a locurilor în căminele studenţeşti;
 • este responsabil de asigurarea informării studenților privitor la oportunitățile de plasare în câmpul muncii a tinerilor specialişti, absolvenţi ai Facultăţii;
 • prezintă Consiliului Facultăţii şi Senatului USM raportul cu privire la activitatea anuală a Facultăţii;
 • este responsabil de disciplina de muncă a personalului facultății;
 • este responsabil de organizarea și desfășurarea admiterii la Facultate;
 • este responsabil de buna funcționare a Facultății în baza legislaţiei în vigoare;
 • exercită şi alte atribuţii, potrivit legislaţiei în vigoare şi reglementărilor instituţionale interne ale USM.

Atribuţii ale prodecanilor Facultăţii

Prodecan, anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență:

 • participă la managementul Facultăţii, împreună cu decanul, în special privind problemele ce vizează anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • în cazul când este vice-preşedinte al Consiliului Facultăţii, în lipsa decanului conduce şedinţele Consiliului Facultăţii;
 • coordonează şi monitorizează procesul de studii de la Facultate privind anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • monitorizează dinamica contingentului de studenţi privind anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • monitorizează disciplina de muncă a cadrelor didactice şi disciplina de studii a studenţilor, în special privind anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • realizează managementul informaţiei la nivelul grupelor academice privind anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • se implică în rezolvarea problemelor logistice cu care se confruntă studenţii, în special privind anii II și III, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • este responsabil de menţinerea în ordine, conform cerinţelor, a documentației de la decanat.

Prodecan anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master:

 • participă la managementul Facultăţii, împreună cu decanul, în special privind problemele ce vizează anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • în cazul când este vice-preşedinte al Consiliului Facultăţii, în lipsa decanului conduce şedinţele Consiliului Facultăţii;
 • coordonează şi monitorizează procesul de studii de la Facultate privind anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • monitorizează dinamica contingentului de studenţi privind anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • monitorizează disciplina de muncă a cadrelor didactice şi disciplina de studii a studenţilor, în special privind anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • realizează managementul informaţiei la nivelul grupelor academice privind anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • monitorizează activitatea tutorilor grupelor academice pentru anul I, licență,forma de organizare a învățământului cu frecvență;
 • se implică în rezolvarea problemelor logistice cu care se confruntă studenţii, în special privind anul I, licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență și master;
 • este responsabil de menţinerea în ordine, conform cerinţelor, a documentației de la decanat.

Prodecan licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă:

 • participă la managementul Facultăţii, împreună cu decanul, în special privind problemele ce vizează studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • în cazul când este vice-preşedinte al Consiliului Facultăţii, în lipsa decanului conduce şedinţele Consiliului Facultăţii;
 • coordonează şi monitorizează procesul de studii de la Facultate privind studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • monitorizează dinamica contingentului de studenţi privind studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • monitorizează disciplina de muncă a cadrelor didactice şi disciplina de studii a studenţilor, în special privind studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • realizează managementul informaţiei la nivelul grupelor academice privind studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • monitorizează activitatea tutorilor grupelor academice pentru anul I, licență,forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • se implică în rezolvarea problemelor logistice cu care se confruntă studenţii, în special privind studenții de la licență, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă;
 • este responsabil de menţinerea în ordine, conform cerinţelor, a documentației de la decanat privind forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă.