Centrul „V. Madgearu”

Prezentare

Proiectul Crearea Centrului de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu”,
finanțat de către Guvernul României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Numărul: DRRM/C/5 din data 25.04.2023
Valoarea totală а proiectului: 142.788,94 RON
Durata implementării proiectului: mai-noiembrie 2023

Proiectul constituie un element indispensabil în vederea realizării strategiei de dezvoltare a USM (2021-2026) prin participarea FȘE la promovarea culturii antreprenoriale românești, prin diversificarea relațiilor de colaborare cu noi parteneri din România.

Scopul proiectului constă în crearea Centrului de cultură antreprenorială românească în numele lui Virgil Madgearu, unul din marii economiști ai României din secolul XX. Utilitatea proiectului rezidă în consolidarea relației mediului academic cu mediul de afaceri; formarea competențelor verzi, promovarea afacerilor sustenabile, identificarea bunelor practici din antreprenoriatul român și european.

Dotarea aulei Virgil Madgearu are un impact major asupra realizării interactive a activităților educaţionale cu studenții din cadrul Facultății de Științe Economice, precum și a organizării manifestărilor tematice, științifice și culturale cu implicarea studenților USM și personalului academic al Facultății de Științe Economice, precum și profesori invitați.

Proiectul crează premise pentru elaborarea și implementarea de diverse cercetări și studii, inițiate de către mediul de afaceri spre cel academic și invers prin prisma diseminării de bune practici, consultanță, dezvoltare de competențe antreprenoriale.

Echipa de implementare a proiectului:

  1. Hămuraru Maria, decan Facultatea de Științe Economice -coordonator;
  2. Balmuș-Andone Mihaela, prodecan Facultatea de Științe Economice – membru;
  3. Bajurea Svetlana, Șef Departament Economico-Financiar și Achiziții -membru;
  4. Erhan Ana, Șef Departament Tehnico-Administrativ și Patrimoniu – membru.

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale românești. Acesta este completat și de obiectivele specifice:

  • Asigurarea interacțiunii mediului academic cu mediul de afaceri, axată pe elementele antreprenoriatului sustenabil.
  • Identificarea bunelor practici ale culturii antreprenoriale românești.
  • Consolidarea integrării sociale și lingvistice a studenților din toate zonele Republicii Moldova, inclusiv de pe malul stâng al Nistrului.