Conducători doctorat

LISTA MEMBRILOR

ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE ECONOMICE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

N d/o Numele, prenumele, titlul științific Specialitatea științifică
Membri activi
1. Buzdugan Adriana, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.04 Marketing și logistică
2. Stratan Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru corespondent 521.02 Economie mondială; relații economice internaționale

521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

3. Babii Leonid, profesor universitar,  doctor habilitat în economie 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
4. Călugăreanu Irina, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
5. Doga-Mîrzac Mariana, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate 522.01 Finanțe
6. Gagauz Olga, conferențiar cercetător, doctor habilitat în sociologie 522.01 Finanțe

521.03 Economie și management în domeniul de activitate

7. Ganea Victoria, profesor universitar, doctor habilitat în  științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

8. Onofrei Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe. economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
9. Perciun Rodica, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

10. Şavga Larisa, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
11. Ulian Galina, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

12. Amarfii-Railean Nelli, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
13. Bulat Veronica, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.04 Marketing și logistică
14. Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

15. Castraveț Lucia, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.02 Economie mondială; relații economice internaționale

522.01 Finanțe

16. Cociug Victoria,  conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe

521.03 Economie și management în domeniul de activitate

17. Cojocaru Maria, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
18. Corețchii Boris, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.02 Economie mondială; relații economice internaționale
19. Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe

522.02 Contabilitate; audit; analiză economică

20. Gîrlea Mihail, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
21. Golocialova Irina, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică
22. Hămuraru Maria, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.01 Teorie economică și politici economice
23. Iordachi Victoria, conferențiar cercetător, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
24. Luchian Ivan, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
25. Lupu Constantin, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
26. Mihăilă Svetlana, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.02 Contabilitate; audit; analiză economică

27. Mulic Andrei, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
28. Oleiniuc Maria, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
29. Postolachi Victoria, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
30. Prisacaru Veronica, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
31. Savelieva Galina,  confernțiar cercetător, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
32. Șargu Lilia, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
33. Tcaci Carolina, conferențiar universitar, doctor în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

522.01 Finanțe

34. Timuș Angela, conferențiar cercetător, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
Membri asociați ai Școlii Doctorale
35. Bajura Tudor, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe economice 522.01 Finanțe
36. Popa Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 521.03 Economie și management în domeniul de activitate
37. Rusu Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 521.01 Teorie economică și politici economice

521.02 Economie mondială; relații economice internaționale

38. Colesnicova Tatiana, conferențiar cercetător, doctor în științe economice 522.03 Economie și management în domeniul de activitate
39. Filip Angela, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.01 Finanțe
40. Lușmanschi Galina, conferențiar universitar, doctor în științe economice 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică