Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a Facultății de Științe Economice pentru perioada 2022-2026 desemnează direcțiile de dezvoltare ale Facultății, având la bază Strategia Universității de Stat din Moldova pentru aceeași perioadă. Prin obiectivele și acțiunile stabilite în Strategie, se urmărește continuarea consolidării rolului USM de instituție clasică, cu tradiții, responsabilă și având capacitatea de a oferi societății atât specialiști competenți, cât și proiecte dezvoltatoare de soluții pentru probleme de anvergură.

Transformările continue în mediul universitar, precum și rigorile normativ-regulatorii naționale și internaționale în domeniul învățământului superior, impun acțiuni dinamice și abordarea provocărilor în vederea menținerii Facultății de Științe Economice în top-ul domeniului. În acest context, integrarea Facultății în arealul internațional este determinată și de o serie de acorduri de colaborare internațională, inclusiv în dezvoltarea de programe comune cu diplomă dublă.

Facultatea promovează o politică educațională relevantă răspunderii nevoilor pieței muncii și ale beneficiarilor pe cele trei cicluri de studii superioare: Ciclul I, licență; Ciclul II, master; Ciclul III, doctorat.

Strategia Facultății expune opțiunile esențiale ale USM pe următoarele domenii de activitate:

 • formare profesională
 • cercetare
 • transfer tehnologic
 • internaționalizare
 • relații cu piața muncii
 • dezvoltarea personalității cu un sistem de valori morale și adaptabilă la mediul socio-economie în continuă schimbare.

Strategia Facultății este elaborată în conformitate cu următoarele rigori legislative:

La nivel național:

 • Codul Educației (2014);
 • Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova „Moldova 2030”;
 • Competențele-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (Bruxelles 2018);
 • Cadrul European al Calificărilor;
 • Obiectivele Dezvoltării Durabile (ONU);
 • Strategia de dezvoltarea a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030”;
 • Acte normative ce reglementează învățământul superior.

La nivel instituțional:

 • Carta Universității de Stat din Moldova (2015);
 • Codul de etică și integritate academică a USM;
 • Strategia de dezvoltare a USM (2021-2026).

Strategia de Dezvoltare a FȘE