Date de contact

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 329
Şef departament: Bulat Veronica, doctor în economie, conferenţiar universitar
E-mail: veronica.bulat@usm.md

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 327/A
Laborant superior: Boțoroga Daniela
Tel.: +373 67560154
E-mail: fse.demkt@usm.md

Pagina web

Facebook