Scurt istoric

Facultatea de Științe Economice a USM a fost fondată în anul 1953, a evoluat (cu mici întreruperi obiective) și s-a dezvoltat permanent, devenind o structură universitară performantă cu tradiții  în învățământul superior din Republica Moldova. Conținutul programelor academice, metodele de predare și infrastructura universitară răspund exigențelor unui învățământ academic modern, soluţionarea problemelor economico-financiare, în promovarea știinţei economice.

Facultatea de Științe Economice este una dintre cele mai mari facultăți ale Universităţii de Stat din Moldova, fiind recunoscută la nivel național, ca important centru de formare profesională și științific în domeniul economiei, precum și la nivel internațional, ca partener și furnizor de educație și cercetare de calitate. 

Imaginea și poziția de care se bucură Facultatea Științe Economice în prezent, au fost câștigate în timp prin efortul continuu al colectivului acesteia, care a consolidat facultatea prin competență, valoare profesională, management vizionar și, în același timp, multă implicare și dragoste pentru profesie și pentru studenți.

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de adaptare la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor de studii, precum şi a ofertei educaţionale  pentru  studenţi.  

Astăzi Facultatea Științe Economice vine cu o ofertă diversificată de programe: 5 programe de licență și 9 programe de master la 2 domenii de studii: 041.Științe Economice și 101.Servicii. Toate programele au fost acreditate național/internațional. Absolvenţii unui program de master se pot consacra ştiinţific prin studii avansate la 5 programe de studii în domeniul științific 5. Științe Sociale și Economice la două profiluri științifice: 521. Economie, business, administrare și 522. Finanțe, Contabilitate, Analiză economică. Oferta educaţională a facultăţii este susţinută prin preocupările conducerii facultății și a cadrelor științifico-didactice și didactice  pentru modernizarea şi compatibilizarea curriculei prin activităţile didactice și științifice, orientarea către beneficiari. Cursuri elaborate, materiale didactice, resurse ale bibliotecii, laboratoarele dotate reprezintă suportul formării profesionale de calitate a studenţilor și cercetătorilor.

Facultatea Științe Economice are încheiate parteneriate de succes cu prestigioase centre universitare în vederea recunoașterii pe plan internațional a diplomelor de specialitate. Parteneriatele europene şi internaţionale asigură accesul la informaţii şi schimburi de experienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice, precum și diplome duble pentru studenții unor programe de studiu. De oportunitatea unor diplome duble astăzi pot beneficia studenții înmatriculați la un program de licență, la un program de master și unul de doctorat. 

În baza Acordului Instituțional de Colaborare, semnat de USM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, studenții înmatriculați la programul de licență „Finanțe și Bănci” și de master „Audit și expertiză financiară” pot obține diplome duble din partea universităților organizatoare. Tot cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost semnat Acordul de cooperare pentru cotutela tezelor de doctorat.

Facultatea de Științe Economice își propune crearea unei perspective de leadership inovator atât în sfera educației, cât și a cercetării, specifice studiilor economice universitare, precum și a modului în care o comunitate academică poate manifesta, acționa și poziționa pe o direcție caracterizată prin performanță și excelență, bazată pe continuitate și consecvență în realizarea obiectivelor formulate.