Anunț privind admiterea la Catedra militară a USM

Pentru anul de studii 2022-2023, Catedra militară a Universității de Stat din Moldova organizează admitere la cursul de instruire militară. Durata instruirii este de 4 luni. Orele se desfășoară în afara programului de studii de bază al studentului.

La Catedra militară se pot înscrie:

— studenţii instituţiilor superioare de invăţământ;
— absolvenţii instituţiilor superioare de invăţământ;
— elevii din ultimul an de studii la colegiu;
— absolvenţii colegiilor.

Pentru înscriere la cursul de instruire militară, candidații vor prezenta:

  • cererea de înscriere;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia adeverinței de recrut;
  • o adeverință din care să rezulte calitatea de student, eliberată de decanatul facultății, sau o copie a diplomei de studii.

Candidații care au optat pentru cursul de insturire militară vor depune personal dosarul de admitere în blocul V al USM, situat pe strada Gh. Cașu 32, biroul 218, de luni până vineri, între orele 09.00 și 16.00.

Puteți ajunge la noi cu microbuzul 191 (staţia terminus). Dacă veniți cu mașina, ne găsiți la aproximativ 5 minute de mers de la centrul comercial Malldova și la doar câteva minute de mers pe jos de la Spitalul Feroviar din Chișinău.

Pentru mai multe informații, apelați la numărul de telefon 022-28-70-11.