Asigurarea calității

Asigurarea calității din cadrul Facultății de Științe Economice include un ansamblul de activități planificate și sistematic implementate în cadrul sistemului calității USM ca să se asigure corectitudinea şi eficacitatea activităților de planificare, organizare, coordonare, antrenare, cât și controlul/monitorizarea calității periodice cu scopul de a garanta rezultate la nivel calitativ.

Asigurarea calității din cadrul FȘE are ca scop evaluarea internă a calității și îmbunătățirea calității la nivel de facultate conform standardelor naționale de calitate și a altor prevederi din legislația calității.

 

 

Silvia ZAHARCO, dr., conf. univ.

Direcțiile de activitate ale asigurării calitații FȘE:

  • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii;
  • Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii;
  • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii;
  • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii
  • Monitorizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calităţii din cadrul departamentelor;
  • Elaborarea regulamentelor interne;
  • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii;
  • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular;
  • Crearea condițiilor și monitorizarea internă a procesului de evaluare externă.

Evaluarea sistemului şi procesului de învățământ din cadrul FȘE are drept scop asigurarea desfășurării proceselor didactice și de cercetare în conformitate cu cerințele de asigurare a calității studiilor universitare la nivel național și internațional şi în acord cu criteriile de evaluare externă (națională și/sau europeană) a programelor de studii. De asemenea, stabilește strategia și procedurile pentru îmbunătățirea calității, publică un raport anual de evaluare a calității educației în cadrul facultății, propune conducerii programe și măsuri pentru îmbunătățirea calității educației și cooperează cu toate părțile interesate în acest proces. 

Asigurarea calității educației în învățământul superior din cadrul FȘE semnifică evaluarea, analiza și acțiunea corectivă continuă din partea USM, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință.

Rezultatele evaluărilor sunt utilizate, în primul rând, de către managementul instituției de învățământ, pentru analiza calității activităților educaționale și administrative și pentru elaborarea deciziilor privind obiectivele dezvoltării instituționale. La nivel de FȘE se elaborează raportul anual de evaluare internă a calității educației care cuprinde propuneri de îmbunătățire a activității la nivel de facultate. De regulă, aceste propuneri sunt preluate în planurile de dezvoltare instituțională, prin acțiuni specifice de îmbunătățire.