Date de contact

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 310
Şef department
Scutaru Alexandru, doctor în economie, conferenţiar universitar
Tel.: +373 67560156
E-mail: alexandru.scutaru@usm.md

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 308
Laborant superior: Vieru Angela
Tel.: +373 69393933
Laborant: Tulbure Mihaela
Tel.: +373 68872503
E-mail: angela.vieru@usm.md
E-mail: fse.daa@usm.md