Cazarea in camin

Solicitare cazare FȘE USM 2022
Acest formular este destinat studenților Facultății de Științe Economice. Cererile pentru cazarea în anul de studii 2022-2023 se vor depune în format online, completând formularul, până la data de 20.08.2022.
Pentru informații privind căminele USM consultați link-ul.

FSE camin — Turul I

Liste camine

Cazarea în cămin masterat