Cercetare

Activitatea științifică în cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism implică cercetarea, dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor în domeniul științelor economice printr-o varietate de activități menite să contribuie la înțelegerea, inovarea și progresul tehnico-științific. Principalele activități științifice desfășurate în cadrul departamentului se rezumă la: 

 • Participarea la conferințe naționale și internaționale pentru a prezenta și discuta rezultatele cercetărilor, precum și pentru a interacționa cu alți cercetători și profesioniști din domeniul economic.
 • Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste științifice recunoscute la nivel național și internațional pentru a împărtăși descoperirile cu comunitatea științifică și cu publicul interesat.
 • Ghidarea doctoranzilor în elaborarea și implementarea proiectelor lor de cercetare, promovând dezvoltarea competențelor academice ale viitorilor cercetători.
 • Întocmirea și depunerea de proiecte pentru obținerea de finanțări externe pentru cercetări specifice sau pentru participarea la proiecte de cercetare regionale, naționale sau internaționale. 
 • Inițierea și desfășurarea de proiecte de cercetare care vizează aspecte diverse ale economiei, inclusiv analize economice, modele de prognoză, inovații în marketing și strategii de dezvoltare a industriei turistice.
 • Stabilirea de parteneriate cu companii și organizații din industrie pentru a aplica rezultatele cercetărilor în contexte practice și pentru a răspunde la nevoile reale ale mediului de afaceri.

Rapoartele pentru activitatea științifică

Raport – Știinta DEMKT – 2023
Raport – Știinta DEMKT – 2022
Raport – Știinta DEMKT – 2021
Raport – Știinta DEMKT – 2020
Raport – Știința DEMKT – 2019

Secțiunea: „Promovarea produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile” din cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și internaționale” a constituit un bun prilej de schimb de opinii și diseminare a rezultatelor obținute în domeniul cercetărilor economice. 

Ținem să menționăm că asistăm la un fenomen de interacțiune sporită cu cercetătorii din alte instituții din străinătate care au manifestat deschidere și interes față de tematica abordată, astfel asigurând internaționalizarea secțiunii în mai mult de 60%. 

Cercetarea economică poartă amprenta a multiple personalități care au marcat studiul și cercetarea relațiilor economice, pe dezvoltarea modelelor economice, a gândirii și a abordărilor diferite față de actul cercetării. Învățământul superior este ancorat pe studiu, cercetare și învățare, care constituie un proces continuu în cadrul sistemului economic iar cadrele didactice îmbunătățesc continuu conținuturile curriculare prin intermediul lucrărilor științifice diseminate în cadrul manifestărilor de profil. Astfel, în context internațional, cercetătorii din cadrul Facultății de Științe Economice au avut și au, în continuare, o prezență activă, în calitate de participanți ai procesului de cercetare-dezvoltare din domeniul economic.

Secțiunea nr. 3: PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SUSTENABILE din cadrul Conferinței Ştiinţifice Internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, 6-7 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova.

Moderator secțiunea 3 – Veronica Bulat, dr., conf. univ., 

Șef Departamentului Economie, Marketing și Turism

În rapoartele prezentate în secțiunea 3 ale Conferinței au fost discutate diferite aspecte și probleme ale promovării produselor și serviciilor în contextul globalizării și dezvoltării durabile care este o abordare complexă ce implică strategii specifice pentru a atinge o audiență internațională într-un mod sustenabil și responsabil.   Astfel, au fost abordare subiecte ce țin de tehnologia digitală care este un instrument puternic în promovarea globală. De la site-uri web multilingve la rețele sociale și campanii online, aceste canale oferă acces direct la publicul internațional. În prezent, consumatorii sunt mai interesați de achiziționarea produselor și serviciilor care respectă mediul înconjurător și care sunt produse în mod responsabil. Promovarea articolelor sau serviciilor în conformitate cu practici etice și sustenabile devine astfel un element important. Întrucât conștientizarea asupra problemelor de mediu și responsabilitate socială crește, educarea consumatorilor cu privire la beneficiile produselor și serviciilor sustenabile poate fi un element-cheie în promovare. Fiecare țară are reglementări specifice pentru publicitate, marcă și vânzare. Este esențial să se respecte aceste reglementări și să se adapteze strategiile de promovare pentru a se conforma legilor și culturii fiecărei țări.

Concluzii privind desfășurarea lucrărilor secțiunei III Promovarea produselor și serviciilor în contextul globalizării și dezvoltării sustenabile:

 1. Analiza relevă faptul că vectorul dezvoltării durabile în economia națională este compus dintr-un număr de componente interconectate, inclusiv creșterea economică durabilă, conservarea resurselor naturale, incluziunea socială, guvernanța responsabilă și inovația tehnologică. Aceste componente sunt strâns legate între ele și au un impact semnificativ asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă.
 2. Factorii care influențează investitorii în luarea deciziei și rezultatele analizei oferă o nouă concepție pentru sprijinirea, prin facilitarea transferului de bune practici, a procesului de adaptare și îmbunătățire a practicilor curriculare instituționale, prin dezvoltarea unui cadru operațional specific adoptării și implementării sistemului de microcredite..
 3. Promovarea egalității de gen în toate aspectele industriei turismului este o problemă critică. Aceasta include eliminarea stereotipurilor de gen și a discriminării la locul de muncă, precum și crearea unor medii de lucru mai incluzive și echitabile. Femeile pot contribui la promovarea turismului responsabil și durabil. Ele pot contribui la protecția mediului și a comunităților locale, asigurându-se că industria turismului oferă beneficii pe termen lung. La nivel internațional, au fost lansate diverse proiecte cu următoarele obiective: training în managementul afacerilor, marketing și customer service, printre altele; crearea de produse tradiționale și vânzarea acestora în industria turismului, contribuind astfel la dezvoltarea economică a comunităților locale etc. De asemenea, putem vedea lansarea diferitelor programe în Republica Moldova care au ca scop sprijinirea și motivarea femeilor să demareze afaceri în sectorul turismului național.
 4. Consumul durabil în turism din perspectivă de gen depășește aspectele de mediu ale durabilității. Aceasta implică recunoașterea și abordarea modurilor în care dinamica de gen influențează și este afectată de activitățile turistice. Prin promovarea egalității de gen și a incluziunii, turismul poate contribui la practici mai durabile și mai responsabile de care beneficiază atât călătorii, cât și comunitățile gazdă. Guvernele și organizațiile turistice ar trebui să elaboreze politici și reglementări care să promoveze egalitatea de gen în sectorul turismului. Aceasta poate include măsuri de prevenire a discriminării și violenței bazate pe gen.
 5. În contextul războiului ruso-ucrainean ca problemă geopolitică, schimbările climatice și criza energetică globală sunt piciorul care i-a rupt paharul – mai ales în Europa de Est – cu privire la decizia politică de a începe tranziția de la dependența de combustibilii fosili la sursele regenerabile. energie și/sau decarbonizare. În consecință, este nevoie de diversificare a resurselor energetice. Marea dilemă a acestor aspecte rămâne calitatea resurselor energetice, în special a energiei nucleare, care pare a fi „Sfântul Graal” al decarbonizării, și distribuția surselor de energie, astfel încât să fie utilizate în combinație cu sursele regenerabile de energie. Pe lângă posibilele dezavantaje, energia eoliană și solară necesită o stocare fiabilă a energiei electrice la scară largă, ceea ce o face să devină extrem de costisitoare. Lucrarea prezintă o perspectivă foarte optimistă asupra analizei energetice a tendinței pe termen lung pentru consumul și generarea de energie, ca un caz al marilor jucători în emisiile de carbon care caută lebada neagră a energiei.
 6. Lumea digitală modernă, împreună cu multe oportunități, ridică un număr semnificativ de provocări. Una dintre ele este apariția fenomenului phubbing ca manifestare a dependenței utilizatorilor de smartphone-uri și a distragerii constante pe rețelele de socializare. În acest sens, se pune problema formării unui comportament etic în timpul interacțiunii sociale atât în ​​lumea digitală, cât și în comunicarea live. Articolul a investigat particularitățile fenomenului phubbing și influența acestuia asupra interacțiunilor sociale în ceea ce privește întărirea responsabilității sociale a activităților de marketing din partea companiilor din industria smartphone-urilor. A fost examinată apariția fenomenului phubbing și termenul pentru desemnarea acestuia. S-a demonstrat că problemele comportamentului etic în timpul comunicării live au devenit mai relevante datorită creșterii numărului de utilizatori de telefoane mobile. Au fost date definiții ale phubbing-ului, generate prin mijloace moderne de inteligență artificială, adică Midjourney Neural Network și ChatGPT, precum și conexiuni între fenomenul phubbing și marketing.

Se spune că fiecare călătorie te lasă fără cuvinte, oferindu-ți o experiență de neuitat, iar apoi te transformă într-un adevărat povestitor, promotor a locurilor frumoase, a bucatelor deosebite, a culturii, tradițiilor specifice unei regiuni, a limbii vorbite, etc.

Simpozionului Științific-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului sustenabil: actualități și oportunități”, organizat de Departamentul Economie, Marketing și Turism în contextul Zilei Mondiale a Turismului și aniversării a 76 ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, a pornit de la ideia promovării turismului ca sector important al economiei mondiale, cu tendință de dezvoltare axat pe principiile economiei verzi în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Suntem recunoscători pentru colaborarea frumoasă pe care o avem cu invitații noștri din Italia, Malta, Albania, Ukraina, România, Polonia precum și cercetătorilor, experților și specialiștilor naționali din domeniul turismului.

Sentimente de gratitudine și sincere mulțumiri adresăm partenerilor:

Pensiunii MUZE - pentru ospitalitatea excepțională;

Asociației UNICART (reuniune internațională a centrelor de cercetare din domeniul turismului) pentru comunicările valoroase și schimbul de experiență;

Asociației Naționale pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova (ANTRIM) – pentru sprijinul necondiționat în formarea de competențe profesionale și asigurării conexiunii cu reprezentanții pieței muncii din domeniul turismului;

Administrației Universității de Stat din Moldova (USM) – pentru susținere activă în realizarea tuturor obiectivelor didactice și științifice care contribuie la sigurarea calității studiilor, performanței academice și imaginii instituționale.

Vă dorim să călătoriți în toată țara și să obțineți multe descoperiri, experiențe interesante și uimitoare!

Simpozionul Științifico-Practic cu participare Internațională cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 2-a, dedicată Zilei Internaționale a Ghidului de Turism s-a desfășurat recent în incinta Pensiunii rurale Eco Resort Butuceni.

Evenimentul a reunit reprezentanții industriei turismului și mediul academic la o discuție constructivă privind oportunitățile și provocările acestei ramuri.

În sesiunea plenară au venit cu un cuvânt de salut mai mulți invitați de onoare:

 Dnul Andrei Chistol, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii Republicii Moldova care a menționat ”... turismul este o prioritate a economiei naționale, iar în ultimii ani, programele ministeriale au pus accentul pe atragerea investițiilor și implementarea noilor tehnologii și standarde de calitate în turism. Avem câteva rezultate comune, cel mai recent  constituie instruirea unui grup de 25 ghizi de turism, în cadrul cursului de formare continuă în domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, susținut financiar de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova precum și organizarea în parteneriat a acestui simpozion în scopul asigurării unei comunicări eficiente între activitatea practică și cea academică utilizată în instruirea viitorilor specialiști.”

Dna Natalia Țurcanu, manager Industria Turismului la proiectul de Competitivitate și reziliență rurală, finanțat de USAID a adus un cuvânt de felicitare pentru implicarea activă și promovare a valorilor culturale în rândul tinerilor menționând „... țara noastră a cunoscut mai multe progrese în domeniul dezvoltării industriei turismului, iar printre cei care au depus o muncă asiduă pentru promovarea imaginii de țară prin dezvoltarea turismului și valorificarea ospitalității, tradițiilor și valorilor autentice, este Asociația Națională pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova (ANTRIM). Sunt ferm convinsă că avem un potențial imens încă nevalorificat, iar prin eforturi comune avem capacitatea de a dezvolta eficient această industrie.”

Dna Otilia Dandara, doctor habilitat, profesor universitar, Prim Prorector pentru activitate didactică din cadrul Universității de Stat din Moldova care a reiterat „ ...importanța turismul ca promotor de bază al relațiilor interculturale. Devenind una dintre cele mai puternice ramuri ale economiei, industria turistică oferă oamenilor de pretutindeni posibilitatea de a călători, de a se întâlni, indiferent de naţionalitate și distanță, dezvoltând în același timp resortul național. Universitatea de Stat din Moldova, având cea mai diversificată ofertă educațională din țara noastră, pregătește prin programele de Licență, Master și formare continuă specialiști pregătiți pentru inserția favorabilă în industria turismului, bazându-se pe cei trei piloni de dezvoltare: calitate, performanță și imagine”

Dnul Veaceslav Guțuțui, reprezentantul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova a evidențiat importanța evenimetelor de asemenea anvergură, mai ales în contextul desfășurării în cadrul unei destinații turistice rurale deoarece indică asupra necesității promovării valorilor culturale și spirituale în rândul vizitatorilor.

Dna Maria Hămuraru, doctor, conferențiar universitar, Decan al Facultății de Științe Economice, în comunicare sa le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare și deschidere în organizarea acestui eveniment, precizând rolul mediului academic în formarea specialiștilor din domeniul turismului capabili să dezvolte proiecte orientate spre adaptarea infrastructurilor turistice moderne, care să genereze dezvoltarea turismului sustenabil și să contribuie la includerea Republicii Moldova, ca destinație în circuitul turistic internațional.

Tematică comunicărilor plenare a vizat următoarele subiecte:

Dezvoltarea turismului rural cu implicarea asociatiilor de băștinași. Model dezvoltat de Elveția-PNUD (speaker: Veaceslav Guțuțui, Alianța Asociațiilor de Băștinași)

Dezvoltare durabilă și promovarea valorilor identității naționale în diaspora din Franța (speaker: Lea Chirinciuc, Art-galery, Franța)

Promovarea datinilor străbune basarabene prin intermediul festivalurilor organizate în Portugalia și Elveția (speaker: Rodica Gherasim, Președintele Asociației Culturale a Emigranților moldoveni Miorița,  Portugalia)

Oportunități și provocări în instruirea limbii române în rândul copiilor diasporei basarabene din Franța (speaker: Ion Ceban, Diaspora din Franța)

Atelierul practic a vizat următoarele subiecte:

Tehnici de interpretare a obiectelor de patrimoniu în activitatea de ghidaj (speaker: Elena Bălățel, ghid acreditat internațional FTGA)

Experiența de succes a pensiunii Eco Resort Butuceni (speaker: Anatol Botnaru, proprietar Eco Resort Butuceni)

Alte 16 comunicări au fost repartizate în două secțiuni tematice care sunt incluse în această culegere de lucrări a simpozionului.

Evenimentul a fost încheiat de Dna Veronica Bulat, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism, responsabil de organizare, care le-a mulțumit tuturor participanților pentru implicare și pentru informațiile utile diseminate în cadrul evenimentului, înmânând diplomele de gratitudine și participare tuturor celor înregistrați la simpozion, atât cu prezență fizică cât și cu prezență online.

Simpozionul Științifico-Practic cu participare Internațională cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 2-a a fost organizat de Facultatea de Științe Economice în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Asociația Națională pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova și este inclus în lista manifestărilor științifice pentru anul 2023, aprobate de ANACEC.

Simpozionul Științifico-Practic Internațional cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 3-a, dedicată Zilei Internaționale a Ghidului de Turism s-a desfășurat recent în incinta Pensiunii rurale CUIB, s. Căpriana, r-nul Strășeni.

 Simpozionul a adunat figuri marcante din industria turismului și din mediul academic pentru a dezbate despre perspectivele și dificultățile acestui sector. În sesiunea de deschidere, mai mulți invitați distinși și-au exprimat gândurile:

Maria Hămuraru, decan la Facultatea de Științe Economice, a accentuat rolul turismului în promovarea relațiilor interculturale și a descris contribuția universității la pregătirea specialiștilor în turism, prin programe de învățământ diversificate și a mulțumit participanților pentru contribuția lor și a vorbit despre rolul mediului academic în dezvoltarea competențelor necesare adaptării la cerințele moderne ale turismului sustenabil.

Andrei Chistol, Secretar de Stat la Ministerul Culturii din Republica Moldova, a subliniat importanța turismului ca pilon al economiei naționale, evidențiind eforturile ministerului de a atrage investiții și de a integra tehnologii noi și standarde înalte de calitate în turism. A menționat, de asemenea, realizări specifice, precum cursuri de formare pentru ghizi de turism, susținute de minister și colaborarea pentru organizarea simpozionului, în vederea facilitării schimbului între practica profesională și formarea academică.

Natalia Țurcanu, manager Industria turismului și Marketing al proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID, Moldova a felicitat participanții pentru promovarea culturii și implicarea în dezvoltarea turismului, recunoscând progresele țării în acest domeniu în contextul semnării  Angajament de Sustenabilitate în turism ce presupune alinierea industriei turismului din Republica Moldova la practicile globale ale ONU și Organizației Mondiale a Turismului. În acest fel, industria turismului din Moldova se raliază practicilor globale și inițiativelor Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde, prin planificarea eficientă, sistemică și strategică a standardelor de sustenabilitate în turism și dezvoltarea unei industrii turistice care să țină cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu

Elena Stepanov, director executiv al ANTRIM, a subliniat importanța unor astfel de evenimente, în special în zonele rurale, pentru promovarea valorilor culturale și spirituale precum și încadrarea tinerei generații de studenți în activitățile de promovare a destinațiilor turistice rurale.

Sesiunea plenară și atelierul practic desfășurat în cadrul complexului turistic CUIB, speaker dnul Vitalie Răilean, manager al pensiunii  și excusia din cadrul mănăstirii Căpriana, ghidată de Părintele Octavian Moșin, au abordat subiectele importanței sustenabilității în dezvoltarea turistică durabilă și conservarea patrimoniului național. Prima zi a simpozionului s-a încheiat cu cuvinte de mulțumire de la Veronica Bulat, responsabilă cu organizarea, care a recunoscut eforturile și contribuțiile participanților. A treia ediție a Simpozionului Științifico-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” a fost organizată de Facultatea de Științe Economice, cu sprijinul Proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală, finanțat de USAID, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și ANTRIM, fiind recunoscută ca o contribuție importantă la evenimentele științifice din 2024, aprobate de ANACEC.

Ne exprimăm sincerele mulțumiri partenerilor pentru  eforturile considerabile depuse în organizarea și coordonarea Simpozionului Științifico-Practic Internațional cu tema "Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități", ediția a 3-a. Vă mulțumim pentru abordarea amplă și detaliată a subiectelor de actualitate care contribuie la dezvoltarea de noi perspective asupra turismului durabil și care au trezit ample dezbateri și discuții constructive.

În data de 17 februarie 2022, a fost organizată Sesiunea Națională cu participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXVI-a din cadrul Departamentului „Economie, Marketing şi Turism”, sesiunea ,,Marketingul şi turismul secolului XXI”

La conferință au fost prezenți: 

Membrii juriului:

Grecu Petru – Director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău -Președintele juriului

Hămuraru Maria dr., conf. univ. - Decanul Facultății Științe Economice

Bulat Veronica, dr.,conf. univ. 

Buzdugan Adriana, dr. conf. univ. 

Antoci Natalia, dr.,conf. univ.

Roșca Mihai, masterand, gr.SMK200

Moderator:

Antoci Natalia,dr.,conf. univ

Invitații conferinței au fost studenții specialităților:

Marketing și logistică

Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

respectiv și studenții UTM, UASM și USEM. 

Prezentările studenților la subiectul Conferinței au variat de la sub-tematici care vizează problemele naționale cît și internaționale. Scopul Conferinței l-a constituit impulsionarea viitorilor economiști în cercetarea multiaspectuală a ramuriei economice.

𝐂𝐮 𝐝𝐫𝐚𝐠 𝐝𝐞 𝐌ă𝐫ț𝐢ș𝐨𝐫 ș𝐢 𝐜𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢ț𝐢𝐢𝐥𝐞 ș𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐞𝐬𝐜, 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭ă 𝐒𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐚 𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈-𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜ă𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 Ș𝐭𝐢𝐢𝐧ț𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧ț𝐞ș𝐭𝐢, 𝐜𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă, 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 ,,𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐮𝐥 ş𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐗𝐗𝐈
Cu drag de Mărțișor și cu respect față de tradițiile și calorile patrimoniului național românesc, a fost organizată Sesiunea a XXVI-a de Comunicări Științifice Studențești, cu participare internațională, Atelierul „Marketingul și turismul secoluluji XXI”.
La conferință au fost prezenți:
Marcela Nistor – deputată în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat, membră al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, membră în Comisia permanentă: Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.
Hămuraru Maria dr., conf. univ - Decanul Faculutății de Științe Economice
Bulat Veronica, dr.,conf. univ.
Buzdugan Adriana, dr. conf. univ.
Antoci Natalia, dr.,conf. univ.
Moderator: Antoci Natalia,dr.,conf. univ.
Invitații conferinței su fost studenții specialităților:
Marketing și logistică
Servicii Hoteliere, Turism și Agrement
respectiv și studenții participanți ai instituțiilor:
Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj)
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” (Bălți)
Universitatea de Stat din Comrat
Prezentările studenților la subiectul Conferinței au variat de la sub-tematici care vizează problemele naționale cît și internaționale.
Scopul Conferinței constituie impulsionarea viitorilor economiști în cercetarea interdisciplinară a ramurei economice precum și promovarea cercetărilor științifice în rândul tinerilor.
Mulțumim tuturor pentru implicare și pentru comunicările interesante pregătite pentru acest eveniment științific dedicat studenților!

În perioada 19-21 octombrie 2022 s-a desfășurat Conferința Internațională Interdisciplinară de Cercetări în domeniul Turismului (UNICART), ediția a 7-a. 

Universitatea de Stat din Moldova participă în calitate de co-organizator al evenimentului, în premieră, în urma semnării unui acord de parteneriat cu Centrul Internațional de Cercetări Academice în Turism (Albania) și Universitatea Calabria (Italia). Responsabil de organizare: Facultatea de Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism. Evenimentul științific a reunit mai multe instituții de cercetare din domeniul turismului din opt state europene.

Conferința a fost deschisă de către Dnul Francesco Favia, Professor of Marketing and Tourism Organization, Rector of the International Academic Research Center Str. (Albania) Co-Rector at the Pavaresia University College (Vlore, Albania). Delegate of the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta)., President of the International Social Tourism Academy Italy/Albania, Member of the Directive Committee of European Tourism Quality Association (Bruxelles); precizând că este prima experiență de colaborare cu o instituție de învățământ superior din Moldova iar pentru spațiul mediteranean este necunoscut potențialul turismului moldovenesc. 

În sesiunea plenară cu un cuvânt de salut, a participat Dna Otilia Dandara, dr., hab., prof. univ. Prim Vice-Rector al Universității de Stat din Moldova, reiterând importanța consolidării relațiilor de parteneriat între instituțiile de cercetare și cele universitare în scopul formării durabile de competențe profesionale în rândul studenților, la toate cele trei cicluri de studii, precum și implicarea activă a tinerei generații în activitățile ce țin de dezvoltarea turismului intern și receptor.

Atitudinea deschisă a Universității de Stat din Moldova a fost înalt apreciată de către Dnul Roberto Galanti, Professor of Management of Transport Logistics and environmental management at University College Pavaresia - Vlore and Universitas Sancti Cyrilli – Malta Member of the Organizing Committee at the International Academic Research Center Str. (Albania) Member of the UNICART THINK TANK ® (UTT) – Albania. Honorary Consul of the Republic of Moldova in Italy, menționând atitudinea pozitivă și optimistă pe care a găsit-o la USM, fiind în vizită în luna septembrie, precum și agitația manifestată de studenți în dorința de a experimenta lucruri noi în procesul de studi.

De asemenea Dna Galina Sajin, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova a vorbit despre vectorul de dezvoltare al turismului intern și rolul acestuia în economia națională.

Finalitatea evenimentului va constitui o culegere de lucrări cu cele mai relevante rezultate științifice din domeniul turismului, publicată sub egida IARC-ETQA Publishers, Tirana-Bruxelles.

Aducem mulțumiri tuturor participanților înregistrați la eveniment și suntem nerăbdători să facem schimb de experiență cu rezultatele cercetărilor în cadrul secțiunilor conferinței!