Proiecte

Proiecte naționale științifice                                                                                        Proiecte internaționale instituționale

Membrii departamentului conlucrează activ cu mediul academic, dar și cu practicieni în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, precum: 

 • Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project: “Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) /www.reforming-finance.eu | Project No. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP — Ulian Galina – coordonator de proiect USM, Castraveț Lucia – management financiar USM, Mulic Andrei – responsabil WP 1.
 • 11.817.08.34 A „Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE” – Ulian Galina, Dragomir(Rotaru) Lilia.
 • EU – PREACC, PIRSES – GA – 2012 – 318911 „Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova`s and Georgia`s pre-accession process”, din cadrul SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Marie Curie Actions People. International Research Staff Exchange Scheme. Scopul cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului este de a analiza posibilitățile și limitele de transfer a celor mai bune practici și experiențe Republicii Moldova și Georgiei în procesul de pre-aderare la UE. Activitatea de cercetare se desfășoară atât la universitatea de bază cât și în cadrul unor vizite de cercetare la universitățile partenere. În cadrul acestui proiect Covalschi (Vișanu) Tatiana, Gheorghița (Hasnaș) Eugenia, membri ai departamentului Finanțe și Bănci, au participat în cadrul unor stagieri organizate la Universitatea de Stat din Tbilisi (Georgia), începând cu anul 2014.


  Participantele proiectului au hotărât să ne împărtășească câteva detalii cu privire la experiența de a participa în proiect: „Integrarea Europeană nu este doar un deziderat al politicii externe, dar a devenit deja o realitate iminentă care a pătruns şi în arealul preocupărilor şi cercetărilor ştiinţifice economice desfăşurate de către cadrele de specialitate ale Departamentului Finanțe și Bănci. Participarea doctoranzilor de la departament în cadrul mobilităţilor academice planificate, precum şi în cadrul conferinţelor, seminarelor şi altor activităţi din acest proiect reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală, de a îmbogăţi activitatea ştiinţifică şi de cercetare în realizarea studiilor de doctorat, o colaborarea cu alți economiști, informare și aplicarea modelelor din statele membre UE și Georgia pentru îmbunătățirea situației economice din Republica Moldova. Considerăm că acest program a oferit o posibilitate nu doar de a lărgi orizonturile de cunoştinţe, dar şi posibilităţile de organizare a activităţii de cercetare, precum şi de a stabili şi a menţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Stat din Tbilisi, dar şi cu celelalte universităţi din cadrul proiectului.”
  — LMPH N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”, Ulian Galina – coordonator regional de proiect, Castraveț Lucia – coordonator tehnic, Mulic Andrei, Gheorghița Eugenia, Lachi Cristina – participanți în cadrul unor activități prevăzute conform planului de lucrul.
  — Participarea la proiecte de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS MUNDUS, Castraveț Lucia, Covalschi (Vișanu) Tatiana.
 • PARTICIPAREA ÎN PROIECTE NAȚIONALE ȘTIINȚIFICE
 • PARTICIPAREA ÎN PROIECTE NAȚIONALE ȘTIINȚIFICE
 • PARTICIPAREA ÎN PROIECTE INTERNAȚIONALE INSTITUȚIONALE