Oferta educațională

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

CICLUL I — STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ
(180 credite)

Specialități

Învățământ cu frecvență — 3 ani de studii;
Învățământ cu frecvență redusă — 4 ani de studii
Contabilitate
Finanțe şi Bănci
Business şi Administrare
Marketing şi Logistică
Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

CICLUL II — STUDII SUPERIOARE DE MASTER
(120 credite)

Programe de master
(Master de profesionalizare)

Învățământ cu frecvență  — 2 ani de studii Administrarea afacerilor;
Administrare bancară;
Audit şi expertiză financiară;
Contabilitatea întreprinderii;
Finanţe publice şi fiscalitate;
Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri;
Studii în marketing;
Management și marketing hotelier și Turism;
Managementul Resurselor umane.