Personal academic

 

Ulian Galina
dr. hab., prof. univ.

Licență
— Finanțe publice
Master
-Metodologia cercetărilor economice
-Planificare fiscală
-Administrare fiscală
galina.ulian@usm.md
Ștefaniuc Olga
dr., conf. univ
Licență
-Bazele activității bancare
-Bazele managementului bancar
Master
-Management strategic bancar
-Marketing bancar
olga.stefaniuc@usm.md
Castraveț Lucia

dr., conf. univ.

Licență
-Finanțe internaționale
-Instrumenteși sisteme de plăți
lucia.castravet@usm.md
Șestacovscaia Angela

dr., conf. univ.

Licență
-Management financiar
-Bazele managementului financiar
-Analiza financiară a întreprinderii
angela.sestacovscaia@usm.md
Dragomir Lilia

dr., conf. univ.

Licență
-Gestiunea finanțelor publice
-Control financiar
Master
-Politici și tehnici bugetare
-Audit intern în sectorul public
-Strategii macroeconomice fiscale și bugetare
lilia.dragomir@usm.md
Borș Ion

dr., lect. univ.

Master
-Metode de evaluare a activității bancare
-Stabilitatea financiară a băncilor comerciale
ion.bors@usm.md
Gheorghiță Eugenia

asistent univ.

Licență
-Monedă și credit
-Finanțe
-Finanțele întreprinderii
-Prețuri și tarife
-Management financiar
-Fiscalitate
-Analiza financiară a întreprinderii
-Bazele managementului financiar
Master
-Achiziții publice
eugenia.gheorghita@usm.md
Mulic Andrei

dr., conf. univ.

Licență
-Finanțe
-Finanțele întreprinderii
-Gestiunea finanțelor publice
Master
-Calcule financiare și actuariale
-Managementul finanțelor publice
-Buget și trezorărie publică
-Achiziții publice
andrei.mulic@usm.md
Mihalachi Ruslan

dr., conf. univ.

Licență
-Planificare și previziune financiară
-Bazele activității investiționale
Master
-Evaluarea întreprinderii
-Tehnici specific de finanțare a ÎMM
ruslan.mihalachi@usm.md
Gîrlea Mihai

dr., conf. univ.

Licență
-Monedă și credit
Master
-Managementul financiar-bancar
-Gestiunea riscurilor bancare
-Reglementare și supravegherea bancară
mihai.girlea@usm.md
Covalschi Tatiana

dr., lect. univ.

Licență
-Finanțe
-Finanțe publice
-Planificare și previziune financiară
-Etica profesională
tatiana.covalschi@usm.md
Filip Angela

dr., conf. univ.

Licență
-Finanțe
-Bazele funcționării pieței de capital
Master— Sisteme bancare comparate
angela.filip@usm.md
Lachi Cristina

asistent univ.

Licență
-Bazele funcționării pieței de capital
-Management financiar
-Fiscalitate
-Etica profesională
-Bazele managementului bancar
cristina.lachi@usm.md
Labliuc Sveatoslav
asistent univ.
Licență
-Fiscalitate
-Finanțe internaționale
-Gestiunea finanțelor publice
-Instrumente și sisteme de plăți
-Control financiar
sv.labliuc@gmail.com
Bumbac Daniela

asistent univ.

Licență
-Monedă și credit
-Bazele managementului bancar|
-Instrumente și sisteme de plăți
daniela.bumbac@usm.md
Ganea Victoria

dr. hab., prof. univ.

Master
-Managementul portofoliului de investiții
-Finanțe corporative
-Investiții internaționale
victoria.ganea@usm.md
Bruma Ina

dr., conf. univ.

Licență
-Finanțe
-Finanțe publice
-Fiscalitate
ina.bruma@usm.md
Gherjavca Svetlana

dr., lect. univ.

Licență
-Finanțe
-Finanțele întreprinderii
-Bazele asigurării și reasigurării
gherjavcasveta@mail.ru
Rusu Elena

asistent univ.

Licență
-Finanțe
-Finanțe publice
-Planificare și previziune financiară
-Gestiunea finanțelor publice
-Control financiar
Master
-Administrare fiscală
elena.rusu@usm.md
Biloocaia Svetlana

dr., conf. univ.

Licență
-Monedă și credit
-Bazele activității bancare
-Prețuri și tarife

-Finanțe internaționale
biloocaiasvetlana@gmail.com
Doga-Mîrzac Mariana

dr. hab., conf. univ.

Licență
-Finanțele întreprinderii
-Finanțe
Master
-Tehnici specific de finanțare a ÎMM
mariana.mirzac1@usm.md