WORKSHOP-UL TEMATIC “STEAM&SOCIAL” – ÎNCUNUNEAZĂ TRIADA WORKSHOP-URILOR PE DOMENIILE STEAM DIN CADRUL PROIECTULUI SKILLS4FUTURE

În ziua de 28 Septembrie 2023 la Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările al treilea Workshop tematic pe domeniile STEAM și provocările SOCIALE cu care se confruntă economia locală. Workshopul a ținut lucrările în „Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu””, inaugurat recent la USM.

La eveniment au participat cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – stakeholderii USM. În cadrul Workshop “STEAM&SOCIAL” au fost abordate o varietate de subiecte de natura socială, relevante pentru comunitatea / afacerile locale, printre care – formarea și dezvoltarea competențelor angajaților, locuri de muncă decente și standarde de viață îmbunătățite, investiții durabile în forță de muncă calificată și inovare, securitatea la locul de muncă și egalitatea de șanse etc.

Lucrările Workshop-ului au fost deschise, cu un cuvânt de salut, de către conf. univ., dr. Maria HĂMURARU, decana facultății de Științe Economice; conf. univ., dr. Boris COREȚCHI, șef departament “Administrarea Afacerilor”, USM și conf. univ., dr. Marian JALENCU, coordonator instituțional al proiectului Skills4Future.

Printre speakeri ai Workshop-ului au participat practicieni, atât din cadrul mediului de afaceri, cât și din organizațiile publice și non-guvernamentale – Tatiana BULIMAGA (online), șef departament „Cooperare Internațională”, USM; Carina ȚURCANU, specialistă recrutare, Compania “DAD Human Capital”; Irina BÎSTRIȚCHI, consultant internațional ITC, Organizația Națiunilor Unite (ONU); Veaceslav STOICA, specialist tineret, ONG “Centrul Tineret”, Botanica; Elena IEPURE, consultant, “Orange-Interacces-M”; Emilia SAULEAC, specialistă în asigurarea calității, “Spark Solutions” SRL; Nicoleta ȚURCAN, manager-asistent, “Nico Genius” SRL; Adrian RAȚĂ, SMM-Social Media Marketing, “Proxidei” SRL; Denis COJOCARI, grupa operativă, “Bercut” SRL.

În urma discuțiilor și dezbaterilor de idei din cadrul Workshop-ului STEAM&SOCIAL a fost confirmat faptul că competențele STEAM sunt semnificative pentru viitorii specialiști în domeniul administrării afacerilor, pentru a putea face față multiplelor provocări din cadrul mediului de afaceri concurențial; care se orientează spre o dezvoltare durabilă, colaborativă și inovatoare. La finele discuţiilor au fost identificate și formulate, pe domeniile STEAM, teme de cercetare pentru a fi propuse studenților specialității „Business și Administrare”, precum și modalități de îmbunătățire a syllabus-urilor la cursurile perfecționate în cadrul proiectului Skills4Future.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Skills4future – “Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, derulat la facultatea de Științe Economice, USM, și care are ca scop modernizarea Curriculum-ului la programul de studii „Business și Administrare”(Ciclul I, Licență), prin integrarea competențelor STEAM.