WORKSHOP-UL TEMATIC “STEAM&MEDIU” – “STEAM Fields and Environmental Challenges” desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova

În ziua de 21 Septembrie 2023 la Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările Workshop-ul tematic pe domeniile STEAM și provocările de MEDIU cu care se confruntă economia locală. Workshopul a ținut lucrările în „Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu””, inaugurat recent la USM.

Scopul Workshop-ului a constat în identificarea competențelor STEAM care pot contribui la soluționarea problemelor ecologice determinate de mediul de afaceri local în contextul dezvoltării durabile, colaborative și inovatoare a economiei naționale. La eveniment au participat cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – stakeholderii USM.

Printre speakeri ai Workshop-ului putem menționa – Vitalie TOMA, manager, Asociația “Moldcontrol”, Veaceslav SPRINCEAN, dr., conf.univ., șeful Oficiului de Educație pentru Drone din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, precum și întreprinzătorii, cadre didactice a departamentului “Administrarea Afacerilor”, USM – Alexandru SCUTARU și Galina LISA.

Lucrările Workshop-ului ne-au oferit oportunitatea de a interacționa pro-activ într-un mediu interdisciplinar și de a realiza un transfer de cunoștințe cu colegii, experții și practicienii din domeniul real al economiei. În urma discuțiilor și dezbaterilor de idei din cadrul Workshop-ului a fost confirmat faptul că competențele STEAM sunt semnificative pentru viitorii specialiști în domeniul administrării afacerilor, pentru a putea face față multiplelor provocări din cadrul mediului de afaceri concurențial; care se orientează spre o dezvoltare durabilă, colaborativă și inovatoare. La finele discuţiilor au fost identificate și formulate, pe domeniile STEAM, teme de cercetare pentru a fi propuse studenților specialității „Business și Administrare”.

În acest context, competențele STEAM altoite studenților specialității “Business și Administrare”, având la bază integrarea cunoștințelor și abilităților în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, cu siguranță îi va pregăti pentru a face față acestor provocări pe piața muncii.