WORKSHOP-UL „STEAM&ENVIRONMENTAL” – DERULAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ SKILLS4FUTURE LA USM

INVITAȚIE

WORKSHOP-UL „STEAM&ENVIRONMENTAL” – DERULAT

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ SKILLS4FUTURE LA USM

În data de 21 Septembrie 2023, începând cu orele 13.00, în cadrul facultății de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, se va desfășura Workshop-ul tematic pe domeniile STEAM și provocările de MEDIU cu care se confruntă economia locală.

Workshopul se va desfășura în Blocul Central al USM, sala 436, „Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu””.

AGENDA_MS7_Thematic Workshop_STEAM&MEDIU_21.09.2023

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Skills4future – “Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, derulat la facultatea de Științe Economice, USM, și care are ca scop modernizarea Curriculum-ului la programul de studii „Business și Administrare”(Ciclul I, Licență), prin integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) pe baza aspectelor Economice, de Mediu și Sociale.

Scopul Workshop-ului „STEAM&ENVIRONMENTAL” constă în transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici pentru a adapta mai bine curricula de licență în Business și administrare la nevoile economiei locale și pentru a proiecta soluții inovatoare pentru problemele provocatoare ale dezvoltării durabile.

La finele discuţiilor se vor formula, pe domeniile STEAM, teme de cercetare pentru a fi propuse studenților specialității „Business și Administrare”.

La eveniment sunt invitați cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – stakeholderii USM, precum și toți cei interesați de respectiva problematică.

Echipa proiectului Skills4Future,USM