Workshop-ul: SMART Turism

Recent, în cadrul Facultății de Științe Economice, s-a desfășurat Workshop-ul: SMART Turism – soluție de dezvoltare durabilă, organizat de Departamentul Economie, Marketing și Turism în parteneriat cu Business Development Capital (BDC) și Asociația Națională pentru Turism Receptor (ANTRIM).

 Eveniment organizat în cadrul proiectului: „HERIPRENEURSHIP —  establishing long partnerships to upgrade heritage-based offers and create new investment opportunities in tourism and the cultural and creative industries at UNESCO designed areas in the Black Sea basin”

 În calitate de invitați au participat:

Dna Natalia Țurcanu, ANTRIM

Dna Tatiana Lupașcu, BDC

Dna Tatiana Arcan, BDC

Manifestarea a cuprins mai multe activități practice pentru studenții specialităților: Marketing și logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, precum și masteranzi ai programului Management și Marketing Hotelier și Turism.

Scopul activității rezidă în formarea de competențe practico-aplicative interdisciplinare de gestiune a sarcinilor complexe ce vizează proiectarea unui produs turistic specific, complementând activitățile teoretice proiectate de către cadrele didactice:

Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ.

Dna Veronica Bulat, dr., conf. univ.

Dna Adriana Buzdugan, dr., conf. univ.

Dna Antoci Natalia, dr., conf. univ.

Dna Irina Călugăreanu, dr., conf. univ.

Dnul Boris Corețchi, dr., conf. univ.

care asigură programele de studii respective.

Parteneriatul cu piața muncii este o prioritate pentru Facultatea de Științe Economice, asigurând un mediu  prielnic pentru inserția studenților în economia reală, motiv pentru care vor fi depuse toate eforturile necesare în asigurarea unui serviciu educațional de calitate.

Departamentul Economie, Marketing și Turism a avut deosebita plăcere să organizeze Workshop-ul: SMART Turism – soluție de dezvoltare durabilă, în parteneriat cu Business Development Capital (#BDC) și Asociația Națională pentru Turism Receptor (#ANTRIM).

 În cadrul evenimentului a fost lansat Programul de Formare Profesională Continuă ”Servicii Hoteliere, Turism și Agrement” proiectat de departament în parteneriat cu ANTRIM.

Scopul acestui program constă în dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale angajaților din industria turismului, ospitalității și serviciilor de ghidaj în conformitate cu tendințele de dezvoltare a sectorului turistic și are menirea să dezvolte potențialul profesional a specialiștilor vizați. Programul presupune formarea competențelor pe două domenii prioritare: ghidajul turistic și activitatea în turism și ospitalitate.

Evenimentul a fost condimentat cu diferite activități practice pentru studenții specialităților Marketing și Logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement.

Workshop-ul a fost finalizat cu un info-tur desfășurat în cadrul centrului MEDIACOR care a amplificat și mai mult posibilitățile de valorificare a strategiilor SMART turism prezentate în cadrul activității.

Transmitem urări de sănătate și mulțumiri partenerilor implicați, pentru inițiativă și spirit participativ, în organizarea acestui eveniment important în formarea de competențe profersionale!

 Eveniment organizat în cadrul proiectului: „HERIPRENEURSHIP —  establishing long partnerships to upgrade heritage-based offers and create new investment opportunities in tourism and the cultural and creative industries at UNESCO designed areas in the Black Sea basin”

 În calitate de invitați au participat:

Dna Natalia Țurcanu, ANTRIM

Dna Tatiana Lupașcu, BDC

Dna Tatiana Arcan, BDC

Manifestarea a cuprins mai multe activități practice pentru studenții specialităților: Marketing și logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, precum și masteranzi ai programului Management și Marketing Hotelier și Turism.

Scopul activității rezidă în formarea de competențe practico-aplicative interdisciplinare de gestiune a sarcinilor complexe ce vizează proiectarea unui produs turistic specific, complementând activitățile teoretice proiectate de către cadrele didactice:

Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ.

Dna Veronica Bulat, dr., conf. univ.

Dna Adriana Buzdugan, dr., conf. univ.

Dna Antoci Natalia, dr., conf. univ.

Dna Irina Călugăreanu, dr., conf. univ.

Dnul Boris Corețchi, dr., conf. univ.

care asigură programele de studii respective.

Parteneriatul cu piața muncii este o prioritate pentru Facultatea de Științe Economice, asigurând un mediu  prielnic pentru inserția studenților în economia reală, motiv pentru care vor fi depuse toate eforturile necesare în asigurarea unui serviciu educațional de calitate.