Viitorii economiști a USM-ului, formați cu suportul Termoelectrica S.A.

Principalul producător de energie electrică și termică în cogenerare, distribuitor și furnizor de energie termică din mun. Chișinău va oferi susținere în formarea viitorilor profesioniști în domeniul economic, prin participarea în procesul de instruire a viitorilor economiști și derularea programelor de practică a acestora în cadrul întreprinderii.

În acest sens, miercuri 9 martie, a fost semnat un acord de colaborare între Termoelectrica și Facultatea de Științe Economice (FȘE) a Universității de Stat din Moldova.

Astfel, în baza parteneriatului, ambele părți își asumă angajamentul privind cooperarea tehnico-științifică și perfecționarea cadrelor în domeniul economic, inclusiv formarea continuă a acestora, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare.

Acordul include domeniile de cooperare în aspecte educaționale, programe de internship pentru studenți, zile de carieră, programe de instruire și alte evenimente prin care Termoelectrica S.A. se va implica în procesul educațional.

Acordul a fost semnat de către directorul general interimar dnul Vasile Leu, și dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decanul FȘE.

„Termoelectrica își dorește dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ care pregătesc specialiști inclusiv în domeniul de activitate a companiei și va depune efort ca viitorii specialiști să dispună de toate informațiile necesare pentru creșterea profesional” a declarat dnul Vasile Leu.

„Pasul realizat astăzi are scopul de a dezvolta relaţiile noastre la un alt nivel, unul de parteneriat reciproc, prin care noi, cei din mediul academic, să putem oferi nu doar absolvenţi calificaţi, dar să desfăşurăm împreună şi activităţi adresate spre beneficiul societăţii”, a conchis dna Maria Hămuraru, decanul FSE.

Facultatea de Științe Economice a USM, a fost fondată în anul 1953, iar în prezent este cunoscută la nivel național, ca important centru de formare profesională și științifică în domeniul economiei.