Un nou parteneriat cu OTPBank, unul din actorii cheie ai sistemului financiar-bancar din Republica Moldova

La 21 aprilie 2022, Facultatea de Științe Economice a semnat Convenția – cadru de parteneriat cu OTP Bank S.A. Rezultatul acestui parteneriat va constitui în ajustarea procesului de formare profesională la necesitățile pieței muncii.

OTP Bank este un actor social important, implicat în comunitate prin proiecte și programe sociale dedicate activităților educative, culturale și sportive, în acest context sperăm la o asistență ştiinţifico-consultativă în vederea promovării activităților economice.

La semnarea Convenției – cadru de parteneriat au participat reprezentanții ambelor părți:

OTPBank: Radu Jechiu Șef Departament Resurse Umane și Comunicare Instuțională, Valeria Marinescu Manager Resurse Umane.

USM: Maria Hămuraru dr., conf.univ. Decan Facultatea de Științe Economice, Andrei Mulic dr., conf.univ. Șef Departament Finanțe și Bănci;

OTPBank deja se implică în activitatea academică a facultății printr-un Plan de colaborare cu Departamentul Finanțe și Bănci:

  • Asigură locuri de practică pentru studenții stagiari;
  • Organizează excursii pentru studenți;
  • Desfășurarea lecțiilor publice pentru studenții de la Licență și Master de către angajații băncii;
  • Chestionarea studenților pentru a identifica interesele acestora și așteptările lor ca potențial angajat;
  • Participarea în comisia de susținere a tezelor de Licență și Master;
  • Participarea la organizarea meselor rotunde organizate de către USM;
  • Colaborare cu Centrul de Formare Continuă prin asigurarea cursului de Divizia Financiara.

Aducem sincere mulțumiri pentru deschidere, implicare și sperăm la un parteneriat durabil cu rezultate frumoase!