Transformarea profesiei contabile și de auditor sub influența digitalizării și globalizării

În acest an se împlinesc deja 5 ani de colaborare frumoasă dintre Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Această colaborare se concretizează în manifestări științifice comune ale tinerilor cercetători, în inițierea și realizarea de programe de licență, de master și de doctorat cu diplomă dublă. 

Deja a treia promotie de absolvenți ai programului de master cu diplomă dublă Audit și Expertiză Financiară/Audit și Guvernanță Corporativă vor susține în aceste zile teze de master. 

În cadrul vizitei la USM a reprezentanților comunității academice de la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava se va desfășura și Masa rotundă cu genericul „Transformarea profesiei contabile și de auditor sub influența digitalizării și globalizării” la 4 mai 2021, ora 14.00.

În cadrul mesei rotunde vor fi dezbătute probleme privind impactul pandemiei COVID19 asupra profesiei contabile și în audit, lecțiile învățate, precum și despre perspectivele de viitor ale profesiei contabile, ale însăși contabilității ca știință, ca instrument de gestiune important și din perspectiva implicării universităților în formarea contabililor profesioniști.

Pe lângă acese activități, în baza Acordului Interinstituțional de masterat cu diplomă dublă încheiat între Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, România (nr. 9326 din 04.07.2017) și Universitatea de Stat din Moldova (nr.01/12 din 13.07.2027) vor fi petrecute și alte activități:

  • Identificarea unor oportunități de cercetare în vederea inițierii unor proiecte comune în domeniul contabilității, auditului, analizei economice;
  • Realizarea de cercetări și publicații comune în domenii de interes actual ce vizează contabilitatea, auditul, etc.
  • Orientarea cercetărilor la ciclurile Master și Doctorat  spre domenii noi;
  • Adaptarea tematicii tezelor de licență, master la noile condiții de activitate și abordare interdisciplinară;
  • Promovarea cercetărilor în grup, elaborarea tezelor de licență, master, inclusiv colaborarea cu studenti din alte universități; 
  • Organizarea unor concursuri studențești de lucrări științifice pe tematici actuale.

 

Schimbarea începe cu noi!