Susținerea publică a tezei de doctorat în cadrul departamentului de profil de către candidatul Alexandru Gribincea

Vineri, 16.12.2022, ora 10.00, cab. 336/C, va avea loc ședința ad-hoc a Departamentului Economie, Marketing și Turism cu următorul subiect pe ordinea de zi:
Susținerea publică a tezei de doctorat în cadrul departamentului de profil de către candidatul Alexandru Gribincea. Tema tezei: Efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale. Specialitatea: 521.02 Economie mondială; Relații Economice Internaționale. Coordonator științific: Castraveț Lucia, dr., conf. univ.