Susținerea Proiectului de semestru „Expertiza strategiilor de marketing pentru obținerea avantajului competitiv”

Susținerea Proiectului de semestru „Expertiza strategiilor de marketing pentru obținerea avantajului competitiv” a studenților masteranzi a grupei SMK230

Titulari de curs:
Hămuraru Maria, dr., conf.univ.
Buzdugan Adriana. Dr., conf.univ.

Pe data de 4 iunie 2024 a fost organizată sesiunea de susținere a proiectelor de semestru pentru masteranzii grupei SMK230, evenimentul s-a desfășurat într-un cadru academic și a adus în prim-plan inovația și colaborarea între studenți și mediul de afaceri.

Proiectele de semestru au abordat diverse domenii strategice din marketing, sub îndrumarea cadrelor didactice și a mentorilor cu vastă experiență în industrie.

Evaluarea impactului campaniilor de marketing și publicitate pentru Shopping Malldova, echipa formată din Otilia Munteanu (lider), Arina Scripnicova, Elena Morocica, Cristina Celenghir Fit și Ala Lupașco a colaborat cu agenția de publicitate Clic-Media SRL. Mentorul, Carolina Țăruș, manager de proiect din cadrul Agenției de publicitate Clic Media, a asigurat sprijinul necesar pentru analiza și evaluarea impactului campaniilor de marketing și publicitate, oferind studenților ocazia de a lucra pe probleme reale din piață.

Optimizarea modelului de afaceri și consolidarea brandului Iuvas, echipa de proiect: Nina Meriacre (lider), Andreia Lipca, Inga Cojocari, Iana Prepelița, Alina Cheia și Ana Curici a colaborat cu Iuvas SRL sub mentoratul Cristinei Cîșlari – content manager, studenții au analizat și propus strategii pentru optimizarea modelului de afaceri și consolidarea brandului, având ocazia de a contribui la dezvoltarea unei afaceri reale.

Strategii de storytelling pentru valorificarea patrimoniului natural și cultural al rezervației naturale Plaiul Fagului, echipa de proiect: Mihaela Tatar (lider), Victor Țopa, Anastasia Vaincrat și Valeria Miron. Proiectul, realizat în colaborare cu rezervația naturală Plaiul Fagului, a fost ghidat de mentorul Elena Fedorenco, care a ajutat studenții să dezvolte strategii inovative de storytelling pentru promovarea patrimoniului natural și cultural.

Optimizarea comunicării vizuale în campaniile publicitare: strategii de design și artă vizuală pentru Vinăria Purcari,  echipa de proiect: Valeria Rotarenco (lider), Elena Turlova, Ana Halturina, Valeria Lomaca, Alexandru Tarlev, Artiom Proca și Elena Secrieru a lucrat cu Purcari Winery. Mentorul Tonu Agnesia, Brand development manager a oferit îndrumare în dezvoltarea strategiilor de design și artă vizuală, contribuind la optimizarea comunicării vizuale în campaniile publicitare.

Crearea unei strategii de dezvoltare a brandului de angajator pentru BC Moldindconbank, echipa formată din masteranzii Cristina Bendelic (lider), Igor Iurco, Mihaela Penu, Mihaela Pulbere și Viorica Apostol a colaborat cu Mentorul Lucia Dmitriv (Cobileanu), director de recrutare și dezvoltare organizațională, asistând echipa în crearea unei strategii eficiente pentru dezvoltarea brandului de angajator, oferind perspective valoroase din industria bancară.

Strategii inovative de promovarea ofertei educaționale pentru atragerea elevilor și studenților străini. Proiectul a fost realizat de echipa formată din Elena Rogalschi și Diane Love Heutchoua Nembot, sub coordonarea doamnei Maria Hămuraru, decan al facultății, a sprijinit echipa în dezvoltarea de strategii inovative pentru promovarea ofertei educaționale, având ca scop atragerea elevilor și studenților străini pentru ași face studiile la USM.

Proiectele au fost realizate în strânsă colaborare cu diverse companii și instituții, demonstrând importanța parteneriatelor între mediul academic și cel de afaceri. Angajatorii au oferit suport logistic și informațional, facilitând aplicarea cunoștințelor teoretice în contexte practice. Proiectele au fost evaluate de profesorii titulari și experți din industrie, care au apreciat inovația, aplicabilitatea lucrărilor prezentate. Studenții au demonstrat creativitate și competență, fiind bine pregătiți pentru provocările viitoare din cariera lor profesională.

Evenimentul a fost un real succes, reflectând nivelul înalt de pregătire al studenților masteranzi și eficiența colaborării între mediul academic și cel de afaceri. Departamentul Economie, Marketing și Turism continuă să sprijine inițiativele studenților și să promoveze colaborările cu industria, asigurându-se că absolvenții săi sunt pregătiți pentru provocările pieței muncii.