Conferința Științifică Internațională

Stimați colegi!
Vă inităm pe dvs, colegii departamentelor dvs si partenerii internaționali  să participați la
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ  «Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”,  28-29 OCTOMBRIE 2022

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „MODERN PARADIGMS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND WORLD ECONOMY»,  October 28-29, 2022

Completarea formularului de participare

Invitatie Conferinta FSE 2022 Rom

Invitation Conference FES 200 Eng

Приглашение Конференция ФЭН 2022 Рус

 

Conferința Ştiinţifică Națională cu Participare Internațională 2021
MODERN PARADIGMS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND WORLD ECONOMY PARADIGME MODERNE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI MONDIALE

Volum conferintă FSE 2021