Student USM pentru o zi

Joi, 24.03.2022, în cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism, Facultatea de Științe Economice, s-a desfășurat evenimentul „Student USM pentru o zi” cu genericul „Soluții inovative pentru tinerii marketeri și turiști”. Evenimentul a cuprins 2 activități, desfășurate paralel în intervalul orelor 13:00-15:00, organizate în limba română și limba rusă.

Scopul evenimentului: prezentarea ofertei educaționale a specialităților Marketing și logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, liceenilor precum și familiarizarea cu viața de student USM din cadrul Facultății de Științe Economice.

Evenimentul în l. română s-a desfășurat în aud. 331/C. Responsabili de organizarea activității în l. română au fost Veronica Bulat, dr., conf. univ.; Adriana Buzdugan, dr., conf. univ.

Studenții participanți în organizarea evenimentului au fost:

De la specialitatea Marketing și logistică:

Cojocaru Alina, Bejenari Doina, Meriacre Nina, Secrieru Elena, (gr.MK2001), Țurcanu Cătălin (gr. MK2102).

De la specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement:

Lungu Daniela, Lungu Ana, Gherman Nicoleta, Boenciuc Elvira (gr. SHTA2001).

Activitatea a cuprins 4 etape distinctive:

  • Etapa 1: prezentarea participanților ce a inclus cuvântul de salut al dnei Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., Prim-Prorector USM; dnei  Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decan FȘE; dnei Veronica Bulat, dr., conf. univ., Șef DEMkT; cuvîntul de salut al studenților FȘE – organizatori gazdă și cuvântul de salut al fiecărui elev vizitator al evenimentului.
  • Etapa 2: prezentarea ofertei educaționale pentru specialitățile Marketing și logistică; servicii Hoteliere, Turism și Agrement, într-o formă interactivă prezentând mituri și provocări ale vieții de student USM la aceste programe.
  • Etapa 3: proba practică care a cuprins realizarea unei stregii de promovare pentru produsul ”Elexirul tinereții”; prezentarea ciclului de aprovizionare-livrare pentru produsul ”SARE” și realizarea unui traseu turistic care ar cuprinde cel puțin 6 destinaii turistice din Republica Moldova.
  • Etapa 4: Prezentarea rezultatelor și înmânarea certificatelor de participare tuturor celor implicați în activitatea evenimentului, amprenta elevilor lăsată la USM prin fixarea unui vis pe aripa unui avion de hârtie.

Sarcina didactică a cuprins realizarea conceptului evenimentului, pregătirea materialelor informative (flayere, ecusoane, certificate de participare, materiale didactice de suport pentru realizarea ativității practice, se anexează); ordonarea etapelor de desfășurare a activității pentru fixarea informațiilor relevante privind admiterea; combinarea conținuturilor teoretice cu aspectele practice,  crearea content-marketingului pentru sesiunea de admitere 2022, etc.

La eveniment au fost prezenți 23 elevi din 10 licee și 2 colegii, cu predare în l. română (lista elevilor se anexează).

Liceele participante: LT „Mihai Eminescu”; LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”; LT „Olimp”; LT „Nicolae Sulac”; LT „Ion Creangă”; LT „Waldorf”; LT „Nicolae Bălcescu”; LT „Gaudeamus”; LT „Petru Zadnipru”; LT „Traian”, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Moldova, Colegiul de Ecologie.

Evenimentul în l. rusă s-a desfășurat în aud. 332/C. Responsabili de organizarea activității în l. rusă au fost Ceaikovskii Alexandr, dr., conf. univ.; Trifonova Larisa, dr., lect. univ.

De la specialitatea Marketing și logistică:

Cara Victoria, Hlopina Alexandra, Gravcenco Ecaterian, Godorogea Stanislav, Cerniavskaia Anna, (gr.MK2003), Sohanici Elizaveta (gr. MK2004).

De la specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement:

Conovciuc Vitalina, Pasecinic Oleg, Chirilenco Dinalidina (gr. SHTA1903).

Activitatea a cuprins 4 etape distinctive:

  • Etapa 1: prezentarea participanților ce a inclus cuvântul de salut al dnei Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., Prim-Prorector USM; dnei  Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decan FȘE; dnei Veronica Bulat, dr., conf. univ., Șef DEMkT; cuvîntul de salut al studenților FȘE – organizatori gazdă și cuvântul de salut al fiecărui elev vizitator al evenimentului.
  • Etapa 2: prezentarea ofertei educaționale pentru specialitățile Marketing și logistică.
  • Etapa 3: prezentarea ofertei educaționale pentru specialitățile Marketing și logistică; servicii Hoteliere, Turism și Agrement.
  • Etapa 4: Sesiunea întrebări-răspunsuri, networking și înmânarea certificatelor de participare tuturor celor implicați în activitatea evenimentului.

Sarcina didactică a cuprins realizarea conceptului evenimentului, pregătirea materialelor informative (flayere, certificate de participare, se anexează); ordonarea etapelor de desfășurare a activității pentru fixarea informațiilor relevante privind admiterea; combinarea conținuturilor teoretice cu aspectele practice,  crearea content-marketingului pentru sesiunea de admitere 2022, etc.

La eveniment au fost prezenți 22 elevi din 4 licee și un colegiu, cu predare în l. rusă (lista elevilor se anexează).

Liceele participante: Liceul Teoretic „Kiril și Metodiu”; LT „Aleco Russo”, LT ”Petru Movilă”; LT „Veniamin Zaev Ghețlea”; Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Moldova.

La realizarea evenimentului au mai participat, tangențial:

Studenții: Marina Rusu, Ana Țaran, Maria Țaran, Cătălin Țurcanu (gr. MK2102), responsabili pentru întâlnirea elevilor în holul blocului Central, USM.

Profesorii: Antoci Natalia, Grumeza Tatiana, Corețchi Boris, Carp Elena – pentru diseminarea și promovarea evenimentului în liceele din municipiul Chișinău pentru a asigura o prezență mai bună a elevilor la eveniment.

Organizarea acestui eveniment a presupus implicarea a: 17 profesori; 22 studenți și 45 elevi.

Rezultatul acestui eveniment constituie multiple materiale de promovarea specialităților Marketing și logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, sub formă de poze și filmulețe video care vor fi distribuite sistematic pe rețelele de socializare.