Start admitere la studiile superioare de doctorat

Universitatea de Stat din Moldova dă start admiterii la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sesiunea 2022, care se va desfășura în perioada 10-30 octombrie curent.

Dosarele de admitere vor fi depuse între 10-17 octombrie a.c. la Oficiul Studii Doctorat și Postdoctorat: or. Chișinău, str. Al. Mateevici 60, bloc 4, birou 128.

Candidații, cetățeni ai altor state, vor expedia dosarele în format electronic, la adresele: tatiana.racu@usm.md și lilia.spinu@usm.md

Dosarele vor fi perfectare în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2022/2023.

Dosarele incomplete nu vor fi acceptate în concurs.

Cererea de înscriere la concursul de admitere la studiile superioare de doctorat poate fi descărcat aici.

Taxa de admitere poate fi achitată la contabilitatea USM (bloc central, et.1) sau prin sistemul MPay (https://mpay.gov.md/Services/Service/USM01).

Probele de concurs vor fi orgnizate la 19-20 octombrie a.c. în conformitate cu prevederile Metodologia privind organizarea și desfășurarea probelor de concurs pentru admiterea la studiile superioare de doctorat din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Rezultatele finale vor fi anunțate la data de 31 octombrie 2022.

Temele granturilor de cercetare cu finanțare de la bugetul de stat pot fi găsite aici.

Date de contact: tel. 067560412; email: lilia.spinu@usm.md