Simpozionul Științifico-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului sustenabil: actualități și oportunități”, ediția I-a. 27 septembrie 2022

Industria Turismului oferă oportunități deosebite dezvoltării unei economii sustenabile prin creșterea afacerilor din turismul rural, prin valorificarea potențialului ospitalier, gastronomic și vitivinicol în vederea creării locurilor de muncă și a bunăstării economice și sociale la nivel individual, local și național.

În spiritul dezvoltării durabile, Departamentul Economie, Marketing și Turism a organizat prima ediție a Simpozionului Științific-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului sustenabil: actualități și oportunități” în incinta pensiunii MUZE, s. Țîpova, r-nul Rezina, în contextul Zilei Mondiale a Turismului și aniversării a 76 ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova.

Evenimentul a reunit cercetători străini din Italia, Ukraina, România, Albania, Malta, Polonia, precum și reprezentanți ai mediului academic național, experți din domeniul turismului, reprezentanți ai investitorilor din domeniul agrementului și ospitalității, studenți etc.

În deschiderea evenimentului, Dna Maria Hămuraru, Decanul Facultății de Științe Economice, a reiterat importanța industriei turismului ca un important mijloc de valorificare a tezaurului cultural, antropic, religios, având misiunea de a intensifica și diversifica legăturile dintre popoare și economii la nivel mondial.

Cu un cuvânt de salut a intervenit Dnul Francesco Favia, Rector al Centrului Internațional de Cercetare Academică, (Albania); Membru al Comitetului Directiv al Asociației Europene pentru Calitatea Turismului, (Bruxelles), care a salutat deschiderea Universității de Stat din Moldova spre dezvoltarea unui parteneriat durabil în vederea schimbului de experiență și formării de competențe profesionale tinerei generații de studenți ai programelor de studii din domeniul turismului.

Agenda evenimentului a cuprins următoarele comunicări plenare:

Dezvoltarea turismului sustenabil în țările bazinului mediteranean, speaker: Dnul Roberto Galanti, Profesor în domeniul Managementului și logisticii transporturilor, Universitatea Sancti Cyrilli (Malta).

Strategii de dezvoltare a turismului regional în baza studiului de caz ”Orașul caprelor KOZY”, speaker: Dna Olga Kopylova, investitor, co-fondator „KOZY House” (Ukraina).

Atelierul practic al simpozionului a cuprins două tematici:

Legendele Țîpovei — tezaur imaterial național, speaker: Dna Ludmila Iftodi, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Șefa filialei Țîpova (R. Moldova).

Rolul mănăstirilor rupestre în dezvoltarea turismului religios din Republica Moldova, speaker: părintele Octavian Moșin, Universitatea de Stat din Moldova.

Rezultatele discuțiilor și schimbului de opinii generate în cadrul evenimentului le găsiți reflectate în această culegere de lucrări științifice, editată în format electronic.

Evenimentul a fost încheiat de către Dna Veronica Bulat, Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism, mulțumindu-le tuturor participanților pentru discuția academică desfășurată, pentru deschidere și implicare activă în consolidarea potențialului științific din domeniul turismului sustenabil. Sentimente de gratitudine și sincere mulțumiri adresăm partenerilor:

Pensiunii MUZE — pentru ospitalitatea excepțională;

Asociației UNICART (reuniune internațională a centrelor de cercetare din domeniul turismului) pentru comunicările valoroase și schimbul de experiență;

Asociației Naționale pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova (ANTRIM) – pentru sprijinul necondiționat în formarea de competențe profesionale și asigurării conexiunii cu reprezentanții pieței muncii din domeniul turismului;

Administrației Universității de Stat din Moldova – pentru susținere activă în realizarea tuturor obiectivelor didactice și științifice care contribuie la asigurarea calității studiilor, performanței academice și imaginii instituționale.

Educarea tinerei generații în spiritul valorilor multiculturale și a obiectivelor dezvoltării durabile reprezintă un obiectiv important, respectat în cadrul Facultății de Științe Economice, în vederea formării de specialiști calificați prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale verzi, caracteristice sectorului turistic.

Materialele ediției I

Culegerea de lucrări științifice