Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția a XXV-a.

Informație despre conferinta studentilor

 Facultatea  Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism la data de 19.02.2021 a organizat desfășurarea etapei I, partea I a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Ediția a XXV-a. Conferința a fost organizată de cercurile studențești ”Tinerii Marketeri” și ”Valorificarea Potențialului Turistic În Republica Moldova”.. Scopul Conferinţei a fost de a reuni studenţi din cadrul  Departamentului Economie, Marketing şi Turism precum şi din alte instituţii de învăţământ superior din ţară precum Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea Agrară de Stat (UASM).

 Sesiunile naționale anual oferă posibilitatea de a stabili colaborări noi, de a identifica problema cheie, precum şi propunerea de soluţii eficiente şi de a facilita cooperarea, precum şi dezvoltarea capacităţilor de analiză şi evaluare a studenţilor prin cercetare, schimb de experienţă, dezvoltarea capacităţilor oratorice.

Moderatorii activității: dna Natalia Antoci, dr., lec.univ. și dnul.Anatol Guja, asist. univ., Departamentul Economie, Marketing și Turism.

Membrii juriului:

Președinte: Dnul Doru Curoșu — CEO la Camelot Partners-HR,Training & Team Building

Membrii:

Hămuraru Maria, dr., conf. univ.

Buzdugan Adriana, dr., conf. univ.

Bulat Veronica, dr., lect. univ.

Inițierea studenților în activitatea științifică de cercetare este un bun prilej pentru promovarea progresului academic în rândul tinerilor, astfel, în data de 19.02.2021, în cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism, s-a desfășurat Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția a XXV-a, #USM organizată de către cercurile studențești ”TINERII MARKETERI” și ”VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.

Principalele obiective ale conferinţei au fost:

— promovarea activităţii de studiu şi cercetare în domeniul marketingului, turismului national și intrenațional;

— stimularea creativităţii, a interesului pentru învăţare, precum şi expunerea potenţialului acumulat;

— dezvoltarea capacităţii de exprimare a părerilor şi ideilor într-un cadru organizat.

În cadrul conferinței au participat studenții specialității Marketing și Logistică, specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement (Universitatea de Stat din Moldova) precum şi studenți din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (#UTM) și Universității Agrare de Stat (#UASM).

Aducem mulțumiri, pentru inițiativă și implicare, participanților Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Ediția a XXV-a care au manifestat un interes sporit și s-au implicat în discuții constructive.

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția a XXV-a. — Agenda