Sesiunea de evaluare a Proiectelor de semestru în cadrul programelor de master

🎯 Recent, în cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism s-a desfășurat sesiunea de evaluare a Proiectelor de semestru în cadrul programelor de master:
𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐢 î𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠
𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ș𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 ș𝐢 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦
Sesiunea a fost deschisă de către Dna Maria Hămuraru, Decan al Facultății de Științe Economice, iar în procesul de evaluare au participat și reprezentanții pieței muncii, distinsele Doamne:
🌞 𝘌𝘭𝘦𝘯𝘢 𝘚𝘵𝘦𝘱𝘢𝘯𝘰𝘷, 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘦𝘤𝘶𝘵𝘪𝘷 𝘈𝘕𝘛𝘙𝘐𝘔
🌞 𝘐𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘗𝘰𝘱𝘢, ṣef al Departamentului de dezvoltare a turismului, Direcția 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘦, 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘳ț ș𝘪 𝘛𝘶𝘳𝘪𝘴𝘮, 𝘗𝘳𝘪𝘮ă𝘳𝘪𝘢 Municipiului 𝘊𝘩𝘪ș𝘪𝘯ă𝘶
🌞 𝘛𝘢𝘵𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘈𝘳𝘤𝘢𝘯, 𝘤𝘰𝘰𝘳𝘥𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳 𝘯𝘢ț𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘪𝘦𝘤𝘵𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘐𝘯𝘯𝘰𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢𝘨𝘦
care au generat problemele din sectorul turismului propuse spre soluționare masteranzilor și cărora le aducem sincere mulțumiri și aprecieri pentru timpul, efortul și deschiderea de care au dat dovadă în realizarea obiectivelor propuse!
Titularii instituționali ai proiectelor:
Veronica Bulat
Ina dombrovschi
Larisa Trifonova
Alexandr Ceaikovskii
au sintetizat rezultatele finale în baza criteriilor de apreciere, prin acordarea de note.
💐 Mulțumim tuturor pentru acest experiment frumos care contribuie semnificativ la formarea de competențe profesionale practice, schimbului de experiență, stabilirea de noi colaborări de interes comun și asigurarea unui serviciu educațional de cea mai înaltă calitate, specific Universității de Stat din Moldova!