Servicii publice comerciale din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie

Astăzi muzeele din toată lumea, în special din Republica Moldova, concurează în a capta atenţia și resursele disponibile publicului, pentru dezvoltarea culturii, în general, şi pentru dezvoltarea muzeelor, în mod special.

Servicii publice comerciale din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie a constituit subiectul abordat astăzi, în cadrul disciplinei Servicii publice (profesori: Antoci Natalia, dr., conf. univ., Luca Tatiana, asist. univ.), organizată pentru studenții specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, anul I.

Transmitem cele mai sincere mulțumiri dlui Petru Vicol, director al muzeului și dnei Elena Cojocaru, director adjunct al muzeului pentru spiritul participativ și deschiderea de care au dat dovadă în desfășurarea acestei lecții, făcând o incursiune în expoziția „Apa – între cer, pământ și veșnicie”, unde studenții au descoperit multitudinea și varietatea de aspecte ale acestei stihii în natură și în cultura umană. Un interes sporit a trezit sistemul hidrografic al Republicii Moldova, prezentat pe hartă, în fotografii de râuri, lacuri, fântâni și poduri din diferite localități ale țării noastre, precum și fauna și flora acvatică care sunt reprezentate prin intermediul exponatelor autentice din domeniul științelor naturii. După cum a fost menționat în cadrul lecției „în gândirea creștină, apele și lumea acvatică au fost demult investite cu profunde semnificații alegorice”.

Lecția a fost desfășurată în contextul acordului de parteneriat semnat între Muzeului Național de Etnografie și Istorie și Departamentul Economie, Marketing și Turism, având drept scop organizarea de evenimente comune care contribuie la formarea competențelor profesionale din domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement și formarea de aptitudini practice specifice activității muzeale.