Seminarul științific cu tematica «Produse financiare moderne în dezvoltarea economiei»

La data de 27 mai 2022 în cadrul Facultății de Științe Economice a fost organizat Seminarul științific cu tematica «Produse financiare moderne în dezvoltarea economiei», în format mixt: online și fizic Blocul Central, aud. 305, la evenimet au fost prezenți 52 de participanți.

Raportori:

  • Hămuraru Maria, dr., conf. univ., Decan Faculatea Științe Economice;
  • Andrei Mulic, dr., conf. univ. Șef Departament Finanțe și Bănci;
  • inogradova Natalia, dr., conf. cercet., INCE;
  • Doga-Mîrzac Mariana, dr. hab., conf.univ.;
  • Ecaterina Ulian, drd. în cadrul SDSE, cercetăror științific;
  • Ataman Viorica, drd. în cadrul SDSE, cercetăror științific;
  • Șestacovscaia Angela dr., conf. univ.;
  • Ciobanu Robert, Șef Secție Gestiunea activelor și pasivelor OTP Bank;
  • Dunstheimer Pascal, student Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).