Securitatea cibernetică: prioritate sau provocare

La 22 septembrie 2021 studenții Facultății Facultății de științe economice participă la o rundă de dezbateri privind preocupările actuale ale securităţii cibernetice, o realitate care necesită a fi conștientizată și gestionată corespunzător, penru a evita riscurile informaționale specifice sistemului economic actual.

Evenimentul se desfășoară în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul încheiat în luna ianuarie 2021 între Universitatea de Stat din Moldova și Fundația Civilă de Cercetare și Dezvoltare din SUA “CRDF GLOBAL”, a cărui obiectiv este de a consolida nivelul de conștientizare a studenților a pericolelor cibernetice și îmbunătățirea abilităților în igiena cibernetică.

Dezbaterile vor fi moderate de către dna Valentina Tîrșu, dr., lector universitar la Departamentul Contabilitate si Informatică Economică a USM cu implicarea experților internaționali ai CRDF Global:

TSYVKOVSKA Iryna, Project Lead, CRDF Global, Representation in Ukraine

HOLOVATA Tetiana, Project Associate, CRDF Global, Representation in Ukraine

Dezbaterile vor avea loc în continuarea cursului Reguli de bază ale securității informaticeoferit de compania CRDF Global, absolvit cu succes de către circa 300 de studenți din cadrul USM, care au primit certificat internațional de formare.