Secțiunea: „Promovarea produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile” din cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și internaționale”

Secțiunea: „Promovarea produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile” din cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și internaționale” a constituit un bun prilej de schimb de opinii și diseminare a rezultatelor obținute în domeniul cercetărilor economice.
Ținem să menționăm că asistăm la un fenomen de interacțiune sporită cu cercetătorii din alte instituții din străinătate care au manifestat deschidere și interes față de tematica abordată, astfel asigurând internaționalizarea secțiunii în mai mult de 60%.
Cercetarea economică poartă amprenta a multiple personalități care au marcat studiul și cercetarea relațiilor economice, pe dezvoltarea modelelor economice, a gândirii și a abordărilor diferite față de actul cercetării. Învățământul superior este ancorat pe studiu, cercetare și învățare, care constituie un proces continuu în cadrul sistemului economic iar cadrele didactice îmbunătățesc continuu conținuturile curriculare prin intermediul lucrărilor științifice diseminate în cadrul manifestărilor de profil. Astfel, în context internațional, cercetătorii din cadrul Facultății de Științe Economice au avut și au, în continuare, o prezență activă, în calitate de participanți ai procesului de cercetare-dezvoltare din domeniul economic.