Prezentare generală

Ciclul III de studii superioare este doctoratul, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală, bazată pe creație și cercetare științifică avansată.

Școala Doctorală de Științe Economice oferă pregătire în următoarele domenii: 521.01 – Teorie economică și politici economice; 521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale; 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate, 521.04 – Marketing și logistică; 522.01 – Finanțe; 522.02 –  Contabilitate; audit; analiză economică

Scopul Școlii Doctorale de Științe Economice este de a pregăti viitorii cercetători și profesori care sunt capabili să asigure un nivel înalt de cercetare economică și educație economică în Republica Moldova, precum și să asigure o integrare ulterioară în comunitatea globală de cercetare economică.

În timpul pregătirii, doctoranzii au posibilitatea de a:

– urma cursuri moderne despre economie, finanțe și metode de cercetare economică;

– utiliza multitudinea de resurse și baze de date din oferta bibliotecii USM; 

– participa la proiecte de cercetare;

– participa la numeroase seminare și conferințe științifice în Republica Moldova și la nivel internațional;

– pregăti și susține o teză de doctorat în Științe Economice.

Standardele educaționale înalte pentru Școala Doctorală de Științe Economice le oferă absolvenților săi o poziție excelentă de lansare pe piața muncii, precum și le deschid oportunități pentru o creștere academică și un dialog profesional fructuos cu colegii din Republica Moldova și din străinătate.

Școala Doctorală se angajează să asigure calitatea formării în cercetare la USM la nivel internațional. Ne propunem să asigurăm că, atât studentul doctorand cât și coordonatorii științifici, să activeze într-un mediu de cercetare înalt calificat. 

Misiunea Școlii Doctorale de Științe Economice este de a dezvolta cercetători riguroși creativi pentru cariere de cercetare atât academice, cât și non-academice din întreaga țară.