Școala doctorală Științe Economice anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova”

ANUNŢ

privind susţinerea tezei de doctor în științe economice

Școala doctorală Științe Economice anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova

Candidat: PETREANU Elena

Specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică

Conducător științific: DOLGHI Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie.
Data: 11 februarie 2022, ora 14:00.
Locația: b. 331, etajul 3, bl. Central, str. Alexei Mateevici, 60.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 29.12.2021):

  • COJOCARU Maria, conferențiar universitar, doctor în economie, USM, președinte;
  • DOLGHI Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie, USM, conducător științific;
  • BÎRCĂ Aliona, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie, ASEM, referent oficial;
  • GRIGOROI Lilia, conferențiar universitar, doctor în economie, ASEM, referent oficial;
  • GOLOCEALOVA Irina, conferențiar universitar, doctor în economie, USM, referent oficial;
  • LUȘMANSCHI Galina, conferențiar universitar, doctor în economie, USM, secretar științific.

Detalii de conexiune:

Link-ul pentru participare la ședință: Join Zoom Meeting

ID: 384 999 2775
Passcode: 123456

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală USM, pe pagina web a ANACEC.

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică: cojocaruusm@gmail.com

Ședința de susținere este publică. Sunt invitați toți doritorii.