Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Economie, Marketing și Turism

Candidatul: HABASHI Manal

 Tema: The influence of the brain drain of Israel students studying abroad on the Istreli labor market with comparison to the international situation

Specialitatea: 521.02  – Economie mondială; Relații Economice Internaționale

Conducător științific:

GOLOVATAIA Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Data susținerii: 09 martie 2023

Ora: 10:00

Locația: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul C, aud. 331.