Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor

Candidatul: IDRICEANU Cătălin-Ionel

 Tema „Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice

Specialitatea: 521.03  – Economie și management în domeniu de activitate

Conducător științific:

ȘARGU Lilia, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Data susținerii: 17 martie 2023

Ora: 13:00

Locația: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul C, aud. 307.