Finalizarea Atelierului de instruire „Egalitatea de gen în turism” dezvoltat în cadrul proiectului „EMPOWERING YOUNG WOMEN: SUSTAINABLE LIVELIHOODS THROUGH TOURISM IN MOLDOVA”!