Evaluarea finală pentru modulele de studiu: Marketing internațional (titular de curs: Antoci Natalia) Metodologia și etica cercetării în marketing (titular de curs: Todorova Ludmila)