Promovarea practictii modulului Turism în cadrul disciplinei Educație fizică

🎯 În scopul dezvoltării competențelor de specialitate a studenților ciclul I, specialitatea: Servicii Hoteliere Turism și Agrement, Departamentul Educație fizică propune practicarea modulului Turism în cadrul disciplinei Educație fizică. Prin prisma studierii acestuia se vor forma următoarele competențe specifice:
1️⃣ Recunoașterea fenomenelor și proceselor ale mediului înconjurător, istorico-culturale, trezind interes spre cunoaștere și cercetare.
2️⃣ Explorarea diferitor forme ale turismului activ în scop de recreere, cercetare și socializare respectând normele de siguranță și protecție a mediului.
3️⃣ Valorificarea achizițiilor în activități de învățare, cotidiene și de concurs, demonstrând deschidere și inițiativă pentru promovarea patrimoniului socio-cultural.

💥 Competențele acumulate în cadrul activităților practico-metodice urmărește asigurarea pregătirii unui specialist competitiv pe piața muncii.