Proiectul Erasmus+ „MIC-Moldavie — Entrepreneuriat-Etudiant” – în curs de implementare la Facultatea de Științe Economice a USM

Prim-prorectorul Univeristății de Stat din Moldova (USM) Otilia DANDARA și prorectorul Aurelia HANGANU au avut astăzi o întrevedere cu Coordonatorul de proiect Erasmus+ „MIC-Moldavie — Entrepreneuriat-Etudiant”, prof., Jean Claude MILLION, responsabil de programul de Licența Profesională « Management și Antreprenoriat  în Spațiul European » de la Univeristatea din Strasbourg. La discuții au participat: Aurelia HANGANU, dr. hab., conf. univ., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Nina PUȚUNTEAN, Dr., conf. univ., Coordonator național al proiectului MIC «Entrepreneuriat étudiant», Vice Președinte al Asociației «Alsace-Moldavie», Specialist principal pe programe internaționale, responsabil proiecte francofone, UTM, Maria HĂMURARU, dr., conf. univ., decanul Facultății de Științe Economice, Silvia GUȚU, dr., conf. univ., șefa Centrului universitar francofon și Lucia CASTRAVEȚ, dr. conf. univ., șefa Oficiului mobilități academice.

În cadrul ședinței au fost discutate activitățile planificate în cadrul proiectului și organizarea acestora, în perioada imediat următoare, în vederea selectării studenților-candidați de la Facultatea de Științe Economie a USM pentru participare la Bursele de mobilitate academică Erasmus+ oferite de Universitatea din Strasbourg, precum și despre noi posibilități de colaborare interuniversitară, inclusiv prin dezvoltarea de noi proiecte didactice și științifice.

Bursele sunt acordate în cadrul Proiectului Erasmus+ „MIC-Moldavie — Entrepreneuriat-Etudiant” — trei pentru stagii (de 2 luni) și două pentru mobilitatea de studii (de 4,5 luni). Proiectul este axat pe dezvoltarea antreprenoriatului studențesc, mobilitatea studenților și formarea personalului universitar.

În continuarea ședinței de protocol, reprezentanții USM și Prof. Jean Claude MILLION au mers la Facultatea de Științe Economice, participând la o ședință lărgită a procesului de selecție a studenților-candidați la aceste burse de mobilitate, punctând în acest sens, pe evaluarea competențelor lingvistice (de limbă franceză), precum și pe prezentarea ideilor de afaceri ale celor nouă studenți candidați la Bursele de mobilitate academică la Universitatea din Strasbourg, în perioada semestrului de toamnă a anului de studii 2022-2023.