Proiecte

Fișa proiectului: REFINE

Denumire proiect:

585784- EPP-1- 2017-1-ATEPPKA2- CBHE-JP Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project: “Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) / Reformarea programelor de master în finanțe în Armenia și Moldova (REFINE)

Autoritate finanțatoare:

Programul  Comisiei Europene -Erasmus+

Coordonator proiect:

University of Applied Sciences BFI Vienna, Austria

Coordonator național:

Universitatea de Stat din Moldova

Perioada derulării proiectului:

15.10.2017- 14.10.2020

Bugetul proiectului:

615.507,00 €

Obiectivul general al proiectului:

·       Reformarea programulor de master în Finanțe la 3 universități din Republica Moldova și 3 universități din Armenia.

·       Reforma a 6 planurilor de învățămînt existente în domeniul finanțelor în contextul evoluțiilor internaționale recente în domeniu.

·       Promovarea calității și relevanței Programelor de Master prin dezvoltarea și actualizarea materialelor didactice/suportului de curs.

·       Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților profesionale ale personalului didactic prin cursuri de formare inovatoare, metodologii noi de predare și subiecte actuale în domeniul Finanţelor.

·       Ajustarea programelor de masterat la cerințele pieței forței de muncă.

Echipa de proiect (USM):

Ulian Galina, prof. univ. dr. hab. – coordonator instituțional.,

Andrei Mulic, conf. univ. dr. - manager financiar.,

Cojocaru Maria, conf. univ. dr.,

Covalschii Tatiana lector univ., dr.,

Ganea Victoria, prof. univ. dr. hab.,

Mihalachi Ruslan, conf. univ. dr.,

Doga-Mîrzac Mariana, conf. univ. dr., hab.,

Tîrșu Valentina, lector.

 

Fișa proiectului: ReSTART

Denumire proiect:

Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP- Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA / Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor academice pentru a spori modernizarea învățământului superior în Moldova (ReSTART)

Autoritate finanțatoare:

Programul  Comisiei Europene -Erasmus+

Coordonator proiect:

Universitatea Politehnică din București

Coordonator național:

Universitatea de Stat din Moldova

Perioada derulării proiectului:

15.10.2017- 14.10.2021

Bugetul proiectului:

680.364,00 €

Obiectivul general al proiectului:

Extinderea beneficiilor și sporirea impactului curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. Proiectul prevede modernizaerea a 30 de cursuri universitare în diverse discipline din domeniul „Administrarea afacerilor”, din cadrul a 5 universități din R.Moldova.

Echipa de proiect (USM):

Jalencu Marian – coordonator instituțional

Paladi Florentin, Bulimaga Tatiana, Balmuș-Andone Mihaela, Mironov Svetlana, Scutaru Alexandru, Prisăcaru Veronica, Cosnicean Irina, Raevscaia Irina 

Fișa proiectului: MHELM

Denumire proiect:

Nr.: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - Moldova Higher Education Leadership and Management

Autoritate finanțatoare:

Programul  Comisiei Europene -Erasmus+

Coordonator proiect:

Universitatea Tehnică din Moldova

Perioada derulării proiectului:

15.11.2019 – 14.11.2022

Bugetul proiectului:

844.453,00 €

Obiectivul general al proiectului:

Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea abilităților și competențelor de leadership și management.

Echipa de proiect (USM):

Niculiță Angela – coordonator instituțional

Dandara Otilia, Hămuraru Maria, Balmuș-Andone Mihaela, Turchină Tatiana

Fișa proiectului: Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu”

Denumire proiect:

Nr. DRRM/C/5 din data 25.04.2023 - Crearea Centrului de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu”

Autoritate finanțatoare:

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Coordonator proiect:

Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator instituțional:

Facultatea de Științe Economice

Perioada derulării proiectului:

mai 2023 - noiembrie 2023

Bugetul proiectului:

142.788,94 RON

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea culturii antreprenoriale românești prin:

·       Asigurarea interacțiunii mediului academic cu mediul de afaceri, axată pe elementele antreprenoriatului sustenabil

·       Identificarea bunelor practici ale culturii antreprenoriale românești

·       Consolidarea integrării sociale și lingvistice a studenților din toate zonele Republicii Moldova, inclusiv de pe malul stâng al Nistrului

Echipa de proiect:

Hămuraru Maria – coordonator instituțional

Balmuș-Andone Mihaela, Bajurea Svetlana, Erhan Ana

Planul de activitate CCAR 2023-2024

 


Fișa proiectului: Moldova Eco-Tourism Blended Learning Training Program

Denumire proiect:

Moldova Eco-Tourism Blended Learning Training Program

Autoritate finanțatoare:

USFS International Programs

Coordonator proiect:

Universitatea de Stat din Moldova

Perioada derulării proiectului:

20.02.2023- 19.02.2024

Bugetul proiectului:

30.000,00 €

Obiectivul general al proiectului:

Scopul proiectului este de a crea un cadru de formare durabil (financiar, logistic și metodologic) pentru calificarea și recalificarea specialiștilor în turism și mediu pe teme care contribuie la valorizarea, protecția și conservarea siturilor naturale. Scopul final este de a sprijini părțile interesate locale să gestioneze recreerea, asigurând în același timp integritatea resurselor naturale, în special în siturile cu trafic intens, inclusiv ecosistemele sensibile și siturile semnificative din punct de vedere cultural.

Echipa de proiect (USM):

Sochircă Vitalie – coordonator instituțional

Bulat Veronica – manager executiv

Maria Hămuraru, Buzdugan Adriana, Antoci Natalia, Mulic Andrei, Ciobanu Victor, Bălățel Elena, Nepotu Lucia.

Ciubuc Natalia, Gratii Vladislav, Miron Aliona, Dudnicenco Tatiana, Boian Ilie, Domenco Rodion.

Turchină Tatiana, Roșcovan Nina, Delinschi Svetlana. 

Fișa proiectului: Interdisciplinary Solutions for Smart Tourism and Services for Blue Growth in the Black Sea Basin INTERSMARTS

Denumire proiect:

BSB00332. Interdisciplinary Solutions for Smart Tourism and Services for Blue Growth in the Black Sea Basin

INTERSMARTS

Sursa de finanțare:

(INTERREG VI - B) NEXT Black Sea Basin Programme

Coordonator proiect:

Varna University of Management

Parteneri:

International Hellenic University

Moldova State University

Istanbul Development Agency

Perioada derulării proiectului:

27.03.2024 – 26.03.2027

Bugetul proiectului:

554.605,80 €

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea performanței de durabilitate și absorbția inovației a turismului și serviciilor în bazinul Mării Negre prin cercetare interdisciplinară, crearea de rețele și co-crearea. Obiectivul proiectului se bazează pe modelul cvintuplu de inovare care reunește mediul academic, afaceri, guvern, sectoare civice și mediu în elaborarea de soluții interdisciplinare pentru dezvoltarea durabilă în turism.

Echipa de proiect (USM):

Hămuraru Maria – coordonator instituțional

Bulat Veronica,  Buzdugan Adriana, Antoci Natalia, Surugiu Anatol. 

 

Fișa proiectului: ENRICHER- HUBS (dEsigNing gReen tourism Concepts tHrough lEarning)

Denumire proiect:

Ref. Ares(2022)1235565 - 18/02/2022. ENRICHER- HUBS (dEsigNing gReen tourism Concepts tHrough lEarning)

Sursa de finanțare:

ERASMUS Standard Budget-based + LS Type II

Coordonator proiect:

Haaga-Helia UAS

Parteneri:

Caucasus University, Georgia

Management Centre Innsbruck, Austria

University of European Political and Economic Studies, Republic of Moldova

Akaki Tsereteli State University, Georgia

Moldova State University, Republic of Moldova

Genova University, Italy

Comrat State University, Republic of Moldova

Telavi State University, Georgia

Perioada derulării proiectului:

2023 – 2026

Bugetul proiectului:

831.201,00 €

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul își propune să identifice nepotrivirile de aptitudini și competențe între instituțiile de învățământ superior (IIS) și piața muncii și să dezvolte educație și formare pentru a îmbunătăți conceptele de servicii de turism verde pentru turismul durabil în Georgia și Moldova. Proiectul va aduce cele mai noi cunoștințe și va dezvolta competențe ale personalului instituțiilor de învățământ superior din țările țintă prin introducerea de noi abordări inovatoare de predare și învățare. De asemenea, va produce soluții pentru provocările actuale legate de oferta limitată de produse și servicii turistice din țările țintă care pot fi caracterizate ca fiind ecologice.

Echipa de proiect (USM):

Bulimaga Tatiana – coordonator instituțional

Hămuraru Maria, Bulat Veronica, Buzdugan Adriana.

 

Fișa proiectului: EMPOWERING YOUNG WOMEN: SUSTAINABLE LIVELIHOODS THROUGH TOURISM

Denumire proiect:

EMPOWERING YOUNG WOMEN: SUSTAINABLE LIVELIHOODS THROUGH TOURISM IN MOLDOVA

UN Tourism

Coordonator proiect:

Universitatea de Stat din Moldova

Perioada derulării proiectului:

16.10.2023- 15.10.2024

Bugetul proiectului:

40.000,00 €

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea unui mediu favorabil pentru turismul durabil și în special femeile antreprenoare din sectorul turismului; Îmbunătățirea capacității femeilor antreprenoare și angajaților din turism de a pune o bază solidă pentru continuarea și dezvoltarea în continuare a afacerilor și a carierei în sectorul turismului..

Echipa de proiect (USM):

Bulat Veronica – coordonator instituțional

Maria Hămuraru, Antoci Natalia, Buzdugan Adriana, Stoica Mariana, Ceaikovskii Alexandr, Nazar Nadejda, Dombrovschi Ina, Gavrilaș Natalia, Balmuș-Andone Mihaela.

Carp Elena, Luca Tatiana.